Boekverslag Nederlands Knielen op een bed violen door Jan Siebelink | Scholieren.com christelijke louboutin zwarte pompen

Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

Knielen op een bed violen

Jan Siebelink

2005

445

4 uit 5

 • Boekverslagen12
 • Dit Boekverslag
8.7 / 10
Docent
 • Kees van der Pol
 • Nederlands
 • 7099 woorden
 • 133742 keer
  522 deze maand
 • 8 maart 2005

JAN SIEBELINK- KNIELEN OP EEN BED VIOLEN (2005)

Gebruikte editie
Op 27 januari 2005 verscheen bij de Bezige Bij in Amsterdam de nieuwe roman van Jan Siebelink “Knielen op een bed violen”. Het is een dikke roman over de vader van Jan Siebelink. Op de zwarte voorkaft staat een pot waarin drie azalea's zijn afgebeeld. De roman telt maar liefst 446 bladzijden. Niettemin leest het boek vrij snel weg.

Afrader of sterke aanbeveling?
Het boek gaat wel heel diep in op het calvinistische geloof en is te vergelijken met bijvoorbeeld het werk van Maarten ’t Hart. Wie daarvan niets weet of bijvoorbeeld Rooms-katholiek is, loopt de kans dat hij de roman niet zo gelukt vindt. Wie wel wil lezen hoe een vader door zijn te strenge calvinistische opvattingen zijn gezin onbewust in de ellende ombewust, heeft hier toch wel een prettig leesbare roman aan. Overigens is het thema in eerdere romans van Siebelink al aan de orde geweest (bijv. in “En joeg de vossen door het staande koren” -1982 en in het verhaal "Witte chrysanten"uit de bundel "Nachtschade")Het boek is in januari 2007 meer dan 400.000 keer verkocht. Het kreeg in 2006 de AKO-literatuurpijs.

Genre
De roman zou je een psychologische roman kunnen noemen. In de roman gaat Siebelink opnieuw op zoek naar de beweegredenen van zijn vader om zich tot de zwartste vorm van het calvinistisch geloof te bekeren en zijn gezin daarvan de dupe te laten worden. Toch is het ook een echte vader-zoonroman. De godsdienstwaanzin is weliswaar inde roman het belangrijkste thema. De positie van de zoon Ruben (die eigenlijk Jan Siebelink zelf is) wordt niet uitvoerig beschreven. Maar toch kunnen lezers zich in de roman herkennen die ingaat op het intieme van het gezinsleven.

De schrijver en zijn boek
Het is natuurlijk heel verleidelijk om alles wat in de roman beschreven staat als autobiografisch materiaal te beschouwen. Maar er is toch ook duidelijk sprake van fictie. De roman is heel duidelijk een bedenksel van de schrijver zelf. Tijdens een lezing die ik recent (februari 2007) mocht bijwonen, vertelde Siebelink aan zijn aandachtig luisterende publiek, dat de personages in het boek ook met de schrijver op de loop gingen. Zij kregen gaandeweg het schrijfproces een greep op de schrijver, waardoor hij soms passages die hij eerst van plan was in de roman op te nemen, later helemaal niet kon gebruiken. En er zitten stukjes Jan Siebelink in alle vier zijn hoofdpersonen: Hans, Margje, Ruben en diens broer. Tijdens de lezing vertelde de schrijver ook dat de stof van zijn familiegeschiedenis al in diverse andere boeken aan de orde is geweest("Aan de overkant van de rivier" , "Met afgewend hoofd") Maar dit boek zat in het hoofd en het moest er ook een keer uitkomen. In 8 maanden tijd werd het vervolgens geschreven.

Het schrijven moest hem inzicht geven in de manier waarop zijn vader tot het fanatieke geloof was bekeerd, maar ook nadat het boek geschreven was, kon hij dat vreemde mysterie niet verklaren. Fraai is wel dat de schrijver er in slaagt om ondanks het bizarre verhaal de lezer toch nog sympathie kan opbrengen voor de fanatieke gelovige Hans, al zullen er ook lezers zijn die graag hadden gezien dat hij of Margje de colporteurs een klap in hun gezicht zouden hebben gegeven.

Voor het publiek maakte hij ook inzichtelijk dat hij door het geven van lezingen en het aanhoren van interpretaties van de roman door zijn publiek zelf het boek ook steeds beter ging doorgronden. Schrijven is immers een onbewust proces. "Lezers moeten maar doen met het boek wat ze ervan willen maken."

Verhaalopbouw
De roman is op gebouw uit Twee Boeken. Het Eerste boek is onderverdeeld in 3 grote delen die elk weer onderverdeeld zijn in genummerde maar ongetitelde hoofdstukken. Het Tweede boek is onderverdeeld in 4 grote delen die eveneens weer onverdeeld zijn in hoofdstukken. Aan elk van de zeven delen gaat een couplet van psalm 119 in de oude berijming vooraf. Er gaat een proloog aan vooraf en een epiloog besluit het boek.
De totale opbouw ziet er als volgt uit:
Proloog pag. 9 en 10.
Eerste boek
Een: hoofdstukken 1 t/m 9 pag. 15-52
Twee: hoofdstukken 10 t/m 18 pag. 55-90
Drie: hoofdstukken 19 t/m 23 pag. 95-113
Tweede boek
Vier: hoofdstukken 24 t/m 45 pag. 121-227
Vijf: hoofdstukken 46 t/m 60 pag. 233-299
Zes: hoofdstukken 61 t/m 63 pag. 305-326
Zeven: hoofdstukken 64 t/m 84 pag. 331-443.
Epiloog pag. 445 - 446

Vertelwijze
Het verhaal wordt geheel chronologisch verteld: vanaf de periode dat verteller Hans Sievez op de lagere school zit tot aan zijn dood. Er zijn enkele passages die discontinue worden verteld d.w.z. dat er vrij grote stukken in de tijd worden overgeslagen. Tussen het einde van het Eerste Boek en het begin van het Tweede Boek zit ongeveer tien jaar en tussen deel VI en II een periode van vijf jaar die niet wordt beschreven.

Opdracht
De roman is opgedragen aan Kaj, Hanne en Teun. Dit zijn de drie kleinkinderen van Jan Siebelink.

Motto
Siebelink geeft zijn roman toepasselijk een spreuk uit de Bijbel en wel het Nieuwe Testament mee. Hij citeert een klein deel van een vers uit de Eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs 13 “en had de liefde niet”,

Deze Bijbelspreuk is onderdeel van het bekende Bijbelcitaat 1 Cor. 13 vs 1-13 dat een lofzang op de liefde beschrijft. Het is een heel goed gekozen motto voor deze roman, waarin de vader van Siebelink door God direct tot het “ware geloof” wordt geroepen, zijn gezin in grote problemen brengt, de liefde voor zijn vrouw op het spel zet en deze hem ondanks alles tot aan het einde blijft steunen, ook al is ze helemaal niet eens met zijn keuze voor het te zware calvinistische geloof.

Perspectief
De roman wordt personaal verteld door de ogen van de hoofdfiguur Hans Sievez. We leren hem ook van binnenuit kennen: wat zijn ideeën, gevoelens en gedachten zijn. Naarmate de roman vordert en in het Tweede Boek belandt, zijn er kleine passages die enkele keren door de ogen van zijn vrouw Margje worden beschreven. Deze zijn vrijwel nooit langer dan een halve pagina. Aan het einde komen die stukjes met perspectiefwisseling steeds vaker voor: zeker waar het over het sterfbed van Hans gaat. De epiloog is natuurlijk geheel door de ogen van Ruben en /of Margje, omdat de vader daar reeds begraven is.

Tijd en decor
De roman begint ver voor de Tweede Wereldoorlog en loopt chronologisch door tot in de modernere decennia van de 20e eeuw. In 1938 wordt Ruben (=Jan Siebelink) geboren. Opvallend aspect is dat over de Tweede Wereldoorlog nauwelijks iets wordt verteld. Dat is toch meestal een belangrijke periode in het leven van een mens.
De roman speelt voor het allergrootste deel af in de Gelderse plaats Velp nabij Arnhem. Hans is in zijn jeugd, inwoner van Lathum (vlak bij Velp) Hij vlucht naar Den Haag, waar hij het tuindersvak leert . Hij keert terug naar Gelderland na zijn vaders dood. In Velp bezit hij een bloemenkwekerij en wordt hij door God geroepen. Op de website van Jan Siebelink is een tekening van deze bloemenkwekerij te vinden. Deze speelt in meer romans namelijk een grote rol. (zie Jan Siebelink

Titelverklaring
De titel van de roman is letterlijk terug te vinden in het 49e hoofdstuk. Hans Sievez krijgt daar zijn drie christenvrienden op bezoek: hij voelt zich met hen verbonden . Na hun vertrek knielt hij op een bed violen en dankt God voor hun hulp en steun.

Thematiek
Het thema van de roman is erg duidelijk. Siebelink probeert met de roman een definitieve poging te wagen de godsdienstige opvatting van zijn vader in een roman duidelijk te maken. Hij heeft dit in eerdere novellen en romans al gedaan, maar nu is er dan de volledige afrekening. Siebelink probeert redenen te bedenken waarom zijn vader van een gewoon Hervormd geloof overstapt naar een bijna sektarische calvinistisch zeer zware variant. Predikers als Jozef en Huib Steffen pompen met zware woorden en normen een portie godvrezendheid in Hans. Hij had beter kunnen weten, want zijn eigen vader overkwam eigenlijk hetzelfde.Was hij erfelijk belast of ligt alles wat er met je leven gaar gebeuren al van te voren vast? (het predestinatiegeloof) Zijn vader liet zich ook door predikers overhalen, besteedde nauwelijks aandacht aan zijn vrouw en zoon. Na de dood van zijn moeder vlucht de jonge Hans weg uit dat verstikkende milieu. In Den Haag functioneert hij prima, maar hij ontmoet daar ook al min of meer de godsdienstwaanzinnige Jozef. In Den Haag timmert hij hem nog op zijn gezicht, maar als hij getrouwd is en weer in Velp woont, laat hij zich gaandeweg steeds meer intimideren door de onfrisse (in dubbel opzicht) verkondigers van het geloof. Hij komt geheel onder invloed van de predikers en verwaarloost daarmee zijn gezin. Hij heeft een zeer lieve vrouw Margje die hem in veel dingen steunt, maar er op den duur niet meer tegen kan dat de "viezige"predikers bezit van haar huis nemen en zelfs zondags komen preken en mee-eten. Het zijn eigenlijk ook klaplopers die Hans geld uit de zak trommelen met het verkopen van godsdienstige boeken. Wanneer Hans persoonlijk door God geroepen wordt, wordt hij helemaal slachtoffer van hun praktijken. Tegenover de liefde voor God die hij tot aan het einde van zijn leven verdedigt, staat de aardsere liefde van zijn vrouw Margje. Uit liefde voor hem pikt ze veel, maar niet alles. Ze verlaat hem niet, afgezien van een periode van veertien dagen. Hun goede huwelijk in het begin verzandt in een soort gelatenheid. Zij wil graag een aardse liefde, waar Hans zijn hoop op de hemel heeft gevestigd. Eigenlijk is dat het thema waar de hele, dikke roman over gaat. Toch weet ook Siebelink niet duidelijk te maken waarom de vader zich zo extreem gedraagt. Of is er misschien sprake van een erfelijkheidskwestie? Immers, ook zijn vader was die godsdienstwaanzinnige kant op gegaan. Als lezer ga je je gaandeweg meer ergeren aan de klaplopende predikers die het de gewone mensen steeds moeilijker maken. Zelfs op het sterfbed proberen ze Hans nog een moeilijk levenseinde te bezorgen, want daar wordt je ziel wat beter van. Niets geen blijheid straalt er van deze godvrezende mensen af.Direct daarna kan de familie eindelijk zeggen : "Nu is hij van ons."

De motieven die het thema van de godsdienstwaanzin onderbouwen, zijn
- de dood (ouders van Hans sterven, hij sterft zelf)
- de ernstige ziekte (Hans krijgt longkanker)
- de liefde (tussen Hans en Margje, tussen Ruben en Johanna)
- de vader- zoonverhouding (tussen Ruben en Hans, en tussen Tom en Hans)
- de strijd om het bestaan tegenover de egoïstische bloemenhandelaren
- seksualiteit: het onderdrukken van de lustgevoelens door de godsdienst
- erfelijkheid: Hans doet dezelfde dingen als zijn vader
- bedrog door de predikers en min of meer ook door zijn buurman Maters
Siebelink wilde dus de reden van zijn vaders godsdienstige opvatting nog een keer beschrijven en achterhalen.. In een interview met Trouw op 29 januari zegt hij:“Of het is gelukt?,,Nee!'', zegt hij opgewekt. “,Gelukkig niet. Al mijn zinnen zijn omcirkelende bewegingen om daar bij te komen. Ik heb het gevoel dat ik het dicht nader, maar het wijkt steeds weer terug. Uiteindelijk heb ik níets van het mysterie opgelost. De vader is dood en wij blijven achter met het raadsel.” Ernstig: “,We mógen het natuurlijk ook niet weten. Dan zouden we weten hoe God werkt.”

Samenvatting van de inhoud
(De tussen haakjes geplaatste cijfers verwijzen naar de hoofdstukken)
In de epiloog wordt verwezen naar de plaats waar het verhaal begint Het is als het ware een camera die de omgeving beschrijft en dan eindigt bij de lagere school waarop Hans Sievez zit. Daar begint het echte verhaal.

Eerste Boek
Een: Hans Sievez zit op de lagere school, op het schoolplein wil hij indruk maken op Margje, een meisje dat hij erg leuk vindt. Hij wil die indruk maken door op het schoolplein in de pauze toneel te spelen. Hans is geen slechte leerling, hij doet goed zijn best, maar op een dag merkt zijn strenge vader dat hij een vulpen van de meester in zijn zak heeft. Zijn vader slaat hem hard en bovendien moet hij de pen naar de meester brengen. Zijn vader heeft thuis alles voor het zeggen: zijn moeder wil Hans nog wel eens beschermen. De vader verlaat de kerk van Lathum om voortaan lezingen te volgen bij een groep van een bijna sektarische groep predikers. Als Hans op een dag uit school komt, treft hij zijn moeder na een hersenbloeding aan: hij denkt dat ze al dood is, maar ze wordt toch naar het ziekenhuis gebracht. Het wordt beschouwd als een straf voor haar zonden: ze wilde de oude kerk niet de rug toe keren. Toch sterft de moeder van Hans kort daarna en de begrafenis wordt geleid door een dominee uit Embden. Hans weet zeker dat ze dat niet had gewild. Zijn vader die kweker is, krijgt het erg moeilijk. Zo schopt hij op een dag de gave kolen allemaal kapot, hardop roepend dat ze van binnen rot zijn. Hij slacht het varken dat ze bezitten en Hans moet hem daarbij helpen. Hij walgt daarvan.
Hans heeft een eigen schuilplaats geschapen en hij laat die schuilplaats jaren later als ze van school af zijn aan Margje zien. Ze is erg onder de indruk en ze zijn wel een beetje verliefd op elkaar. Op een dag heeft zijn vader ook het konijn van Hans geslacht en dat doet bij hem de deur dicht: hij besluit de ouderlijke woning te verlaten en hij gaat dan ook de volgende dag op pad. Hij neemt de roeiboot, vaart de rivier over en is verdwenen.
De conclusie van deel Een is dat Hans een zeer strenge, zeer calvinistische vader heeft gehad, maar dat zijn lichtpuntje in zijn sombere bestaan de liefde voor Margje is.

Twee: Hans Sievez is terecht gekomen in Den Haag, waar hij zich op een tuinderij aanmeldt en hij wordt meteen aangenomen. Hij gaat ook in Den Haag op kamers wonen in de deftige Laan van Meerdervoort bij de oude mevrouw Fleer. Die is wel van hem gecharmeerd en ze geeft hem onderdak. Hij heeft wel een goed tehuis bij haar. Hans werkt hard op de tuinderij, waarmee hij zich onderscheidt van de andere arbeiders. Hij ontmoet er ook een bijzonder man, de dikke Jozef Mieras, die bij de rest van de arbeiders niet goed ligt. Het blijkt nogal een gelovige kwezel te zijn die direct contact zoekt met hem. Mevrouw Fleer moet in ieder geval weinig van hem hebben. Ze steekt intussen Hans wel in de dure kleren in ruil voor een kleine huurverhoging. Jozef begint hem steeds meer lastig te vallen en dan voornamelijk over het geloof. Mevrouw Fleer vraagt of Hans haar tante wil noemen: ze zorgt nog steeds heel goed voor hem. Hans doet een cursus plantkunde in Boskoop, is een ijverige leerling totdat hij een keer Jozef als toehoorder in die les ziet zitten. Hij voelt zich dan heel ongemakkelijk. Omdat Jozef rare dingen doet, hij vernielt op een bepaald moment gave bloembollen (zie de vergelijking met Hans’ vader) en hij hem blijft achtervolgen met zijn geloofskwesties, wordt Hans het op een dag zo zat dat hij Jozef Mieras een flink plag slaag bezorgt.
Conclusie deel Twee: Hans is een heel ijverige leerling, heeft een prima kosthuis, maar heeft een collega Jozef die hem te veel lastig valt met het geloof.

Drie: Hans’ vader is overleden en hij is met Margje op de begraafplaats waar zijn vader natuurlijk door een dominee uit Embden wordt begraven.. Ook zijn hospita is inmiddels overleden en omdat hij de huur had opgezegd, krijgt hij niets van de door haar beloofde erfenis. Hans wil zich weer in de buurt van Arnhem vestigen en Margje neemt het initiatief om in Velp een kwekerij te kopen. Aan de Bergweg heeft een arts een stuk grond te koop en ze mogen ook het huis dat daarop staat huren. Daar beginnen ze hun kwekerij. Hans en Margje werken er hard aan om de bloemenkwekerij klaar te stomen, wat hun uiteindelijk lukt. Voordat ze de woning betrekken, gaan ze trouwen in de Hervormde Kerk. Hun trouwtekst is afkomstig uit 1 Cor 13.: “maar had de liefde niet, ik ware niets.” Het is een brief van Paulus die een lofzang op de liefde beschrijft. Geloof, hoop en liefde, maar zonder de liefde ben je nergens. Maar hun financiële bestaan is in het begin heel moeizaam.
Kort daarna is Margje zwanger en wordt Ruben geboren. (In werkelijkheid is Ruben Jan Siebelink zelf.) Kort samengevat: deel Drie: Margje en Hans ontmoeten elkaar weer, ze zijn verliefd en beginnen een kwekerij, vooral door Margjes toedoen. Ze trouwen en krijgen een zoon: Ruben.

Tweede boek
Vier: Er wordt een behoorlijke periode overgeslagen: de oorlog is al voorbij en Ruben is tien jaar. Vreemd genoeg wordt over de gehele Tweede Wereldoorlog nauwelijks iets verteld. Zijn vader kweekt prachtige bloemen, maar rijk hebben ze het niet. Er zijn namelijk al veel bloemenhandelaren in Arnhem en Velp. Bovendien behandelen die hem nogal kleinerend of ze betalen hem heel slecht of pas maanden later. Het gaat dan ook niet goed met de kwekerij en wie komt er dan plotseling om de hoek kijken: de Haagse Jozef Mieras, die natuurlijk weer over het geloof begint. Hij verkoopt Hans bij die eerste ontmoeting een oud boek voor geld dat hij eigenlijk niet kan missen. Jozef vertelt ook over een man die heel goed kan prediken. Naar hem moet Hans eens gaan luisteren. Deze Huib Steffen is een zogenaamde oefenaar, te vergelijken met een hulpdominee. Margje is intussen zwanger van de tweede en beiden zijn ze ervan overtuigd dat het een meisje zal worden. De predikers Jozef en Steffen beginnen hem nu vaker lastig te vallen en Hans houdt dat zoveel mogelijk voor Margje verborgen. Die ziet namelijk helemaal niets in die vreemde snoeshanen.
Hans gaat intussen steeds minder mee naar de Hervormde Kerk, omdat hij onder invloed van de predikers staat. Hij krijgt een opdracht om voor een bruiloft de bloemen klaar te maken; hij doet dat heel goed en ontvangt een behoorlijke fooi. Hij rijdt daarna naar Arnhem om bij het station Jozef en Steffen te ontmoeten. Die verkopen hem weer een boek voor het geld dat hij als fooi heeft gekregen. Zijn gezin lijdt armoe en hij doet hun dus tekort. (30) Als hij naar huis terugkeert, hoort hij dat Margje naar het ziekenhuis is gebracht en een miskraam heeft gekregen. Voor een korte periode is hij van de mannenbroeders genezen en hij wil hen voorlopig niet meer ontmoeten. Maar niet veel later komt er een derde prediker langs in de kwekerij: de enge Chris Ibel. Margje heeft ontdekt dat Hans stiekem boeken van de predikers koopt.

En dan gebeurt het: op een warme zomerdag wordt Hans Sievez door de Here God zelf geroepen. De aanblik van God is groot en Hans wordt door zijn zoon Ruben op de grond aangetroffen. Eigenlijk is dit het begin van alle ellende (34) Margje die van niets weet, probeert ’s avonds nog met hem te vrijen, maar Hans wil op dat moment niet van seks weten. Hij is nu helemaal in de ban van de vreemde predikers en haalt op een dag Ruben uit school om hem mee te nemen naar Lunteren, waar een eredienst van de vreemde predikers wordt gehouden. Hans moet ook daar getuigenis afleggen van zijn roeping: het grote moment was om vijf minuten over half vier. Als hij met Ruben terugkeert naar huis, is Margje best wel boos. Ze heeft nieuws voor hem: ze is opnieuw zwanger, maar ze krijgt steeds meer het gevoel dat ze Hans kwijt raakt. Die wordt weer bezocht door Jozef en Steffen en hij krijgt opnieuw boekjes aangeboden. Zelf heeft hij geen geld, maar Ruben die zijn vader graag een plezier wil doen, biedt aan de boekjes te kopen van zijn spaargeld. Ruben doet wel meer dingen om zijn vader een plezier te doen: zo leert hij de langste psalm – psalm 119 - uit zijn hoofd om telkens een couplet voor zijn vader op te zeggen. Hij is van plan dat een keer te doen met alle 88 coupletten achter elkaar. Hans verbiedt zijn vrouw en kind min of meer naar de Hervormde Kerk te gaan, daartoe aangespoord door de predikers. Hij leidt op zondag nu zijn eigen kerkdienst thuis in het gezin en zijn vrouw en kind lijden mee. (43) Hans koopt dure sieraden voor zijn vrouw, omdat hij tijdelijk over wat meer geld beschikt, maar dan slaat het noodlot ineens toe. Er komt een verschrikkelijk noodweer en de warenhuizen raken allemaal hun glas kwijt. Als Margje zegt dat ze weet waar de verzekeringspapieren zijn, wordt Hans heel stil: hij heeft de glasverzekering op aanraden van de geloofsbroeders opgezegd en de schulden lopen natuurlijk nu helemaal op.

Vijf: Het waanzinnige van Hans’ godsdienstbeleving wordt steeds sterker: hij schreeuwt het geloof nu uit tijdens de lezingen op zondagmorgen. Intussen is ook het tweede kind geboren: helaas is het een zoon, Tom genoemd. Hans had liever een meisje gezien en lijkt het kind vanaf de eerste dag nauwelijks te koesteren. Margje spreekt hem daar na zo’n eredienst op zondag op aan. Hans ontkent alles. Ruben zit inmiddels op de ulo, maar voert helemaal niets uit, terwijl hij toch intelligent is.
De buurman Maters, een omhooggevallen aannemer, wil een stuk grond van Hans Sievez kopen om zijn tuin wat uit te breiden. Maar door een Bijbelse ingeving weigert Hans dat. De drie broeders in het geloof: Jozef, Huib Steffen en Ibel zoeken hem weer op om hem te steunen. Na hun bezoek weet Hans het zeker: hij maakt werkelijk deel uit van de broeders, van het wonder. Hij knielt op het bed violen en vouwt zijn handen om God te danken. (Titelverklaring: 49)
Niet lang daarna komt Huib Steffen op zondag onaangekondigd langs om met hen de maaltijd te gebruiken. Margje vindt het nog steeds allemaal goed, ook al baalt ze wel van die predikers.
Op Koninginnedag doet Tom mee aan de wedstrijd versierde fietsen en aan de wedstrijd wie de beste schoolplant heeft gekweekt. In beide gevallen zou Tom de prijs moeten krijgen, maar in de jury zitten de collega-bloemenhandelaren en de kleine Tom valt buiten de prijzen. Woedend gooit Hans de plant naar de koppen van de juryleden, hetgeen hem weer een aantal potentiële klanten minder oplevert. Na die daad gaat hij weer naar Lunteren voor een avondmaalsdienst. Margje wil hem weerhouden, maar kan dat niet voor elkaar krijgen. In de dienst wordt het de gelovigen psychisch vrijwel onmogelijk gemaakt om aan tafel te gaan: ze worden eigenlijk de hel in gepreekt. Margje blijkt achteraf met de kinderen Hans achterna gegaan te zijn en probeert hem duidelijk te maken dat hij helemaal op het verkeerde spoor zit. (53) Hans trekt zich echter niets van haar opmerkingen aan en op een bepaald moment komen alle drie de predikers op zondag bij hen thuis de eredienst leiden en mee-eten. Margje krijgt geen hap meer door haar keel.
Buurman Maters komt weer langs om te vragen of hij het stukje land wil verkopen. Margje weet van niets. Maar ze wil het eigenlijk ook niet verkopen. Hans krijgt ineens weer zin in seks met Margje en ze doen het in de kwekerij. Het loopt niet zoals het moet, omdat Hans niet veel meer van vrijen weet en zijn zaad op de grond morst (net als de Bijbelse Onan!) Door een openstaande deur ziet Margje zijn inmiddels dure opgebouwde bibliotheek. Heel veel geld heeft hij in de boeken van de predikers gestopt en dat is allemaal ten koste van zijn gezin en de zaak gegaan.
Hans wordt op een dag ook gegrepen door de waanzin die zijn vader ooit getroffen had: hij slaat gave knollen allemaal kapot. Als zijn woede is bekoeld, ziet hij dat Chris Ibel plaats heeft genomen in het kleine huisje achterin de tuin, omdat hij uit zijn huis is gezet. Hans weet hem verborgen te houden voor Margje en biedt hem enkele dagen onderdak en eten aan. Eigenlijk wil hij het niet. De nood wordt intussen zo hoog dat Margje hem min of meer dwingt geld te halen bij bloemenhandelaar Wieland. Er staat meer dan zevenhonderd gulden uit: de man schoffeert hem: gooit het geld voor hem op de grond en wanneer Hans dat heeft opgeraapt, slaat hij de winkelier vol woede in elkaar. Eigenlijk is hij boos op Ibel, maar hij koelt zijn woede op Wieland. Het gevolg is dat hij natuurlijk weer een klant kwijt is. (59) Ook schopt hij Ibel daarna resoluut zijn woning uit.

Zes: Huib Steffen leidt weer een dienst op zondagmorgen bij Hans thuis. Ze eten natuurlijk weer allemaal mee, de klaplopers. Margje kan het niet meer aanzien. Tom wordt bovendien steeds vervelender en onhandelbaarder. Na het opdienen van de linzensoep braakt ze de soep over Steffen uit. Die zien ze een tijdje voorlopig niet meer terug.
Margje wacht Hans op na weer zo’n Lunterens avontuur. Hij wil vrijen met haar, maar ze wijst hem af. Ze wil eerst eens praten over hun relatie. Het gesprek leidt tot niets. Kort daarna ontstaat er weer een conflict tussen hen beiden, als Hans naar een bijeenkomst in Hardinxveld-Giesendam wil. Margje dreigt hem te zullen verlaten. Als Hans terugkeert, heeft ze met de kinderen het huis verlaten. (63)

Zeven We springen weer naar een periode van vijf jaar later. Heel kort wordt verteld dat Margje precies twee weken bij Hans weggeweest is en dat ze daarna is teruggekeerd. De eigenaar van het huis dat ze huren, is overleden en Hans en Margje mogen het van de erfgenamen kopen voor 60.000 gulden: op zich is dat een goede prijs, maar ze hebben het geld niet. Dan komt het aanbod van buurman Maters goed uit. Hans gaat met hem praten en de buurman wil best 60.000 gulden bieden voor het stukje grond. Hans hapt meteen toe, tot verdriet van Margje, maar ze kunnen nu wel het huis kopen. De buurman is echter een sluwe vos en hij gaat een golfslagbad op de aangekochte grond neerleggen. De buurt komt in opstand, maar Hans durft niet mee te doen in het verzet. Maters krijgt met geld veel zaken voor elkaar en bovendien nog de gewenste vergunningen in zijn bezit. Met veel herrie en vertier wordt het zwembad geopend. De godsdienstige kweker mag voor veel geld de bloemen leveren. Hans Sievez krijgt er later wel spijt van, want hij heeft regelmatig overlast van de gasten van het bad, die ook nog op zijn land en in de kwekerij komen. Hij voelt zich genoodzaakt om een hek te zetten om zijn eigen bezittingen, waardoor hij het recht van overpad verliest.

Tom groeit op voor galg en rad en wordt van school gestuurd en komt regelmatig dronken thuis. Hans kan dus zijn eigen kinderen niet meer goed de baas: een straf van God. Tom wil ook niet meer uit de Bijbel voorlezen, omdat hij dat maar grote onzin vindt. Ruben is inmiddels wel onderwijzer geworden. Chris Ibel is inmiddels gestorven, maar Hans mist de “wijze adviezen” van Jozef en Huib Steffen.
Op een koude winteravond overnacht Jozef nog een keer in zijn kas en opnieuw houdt hij dat voor Margje verborgen. Ruben heeft verkering gekregen met een meisje van goede komaf, Johanna. Bij de eerste kennismaking is Hans helemaal weg van haar: hij is zelfs een beetje verliefd op haar en koestert zelfs seksuele gevoelens. In de kas overgiet hij zijn geslachtsdeel met nicotine om de lust te blussen. (72) Hans is enkele dagen na zijn 55e verjaardag ineens niet erg lekker: hij kan vrijwel niets in zijn handen houden en Ruben komt hem helpen. Het lijkt erop alsof hij reuma heeft. Ruben vertelt dat Tom opnieuw van school verwijderd is. Hans kan hem duidelijk niet meer de baas.
Hans wacht vol ongeduld op de nieuwe afspraak met Johanna: hij heeft voor haar een kostbaar collier met parels gekocht. Wanneer ze komt, geeft hij dat aan haar. Margje vindt het wel vreemd. Als ze op bezoek is, doet Tom weer heel dwars en verziekt hij eigenlijk het bezoek. Een tijdje later komt Tom weer dronken thuis en als hij zijn vader ziet, die hem daarop aanspreekt, begint hij zijn vader te kleineren. Hij vertelt ook dat zijn vader alleen maar aandacht voor het geloof had en zijn gezin verwaarloosde.
Hans leert er niet zo veel van, want op Tweede Kerstdag zijn Johanna en haar ouders op bezoek. Hij begint weer vol overgave uit zijn godsdienstige geschriften te blaten, wetende dat de ouders van Johanna niet gelovig zijn. Een leuke Kerst is anders. (77)

Aangezien ze het niet meer financieel kunnen bolwerken, vragen ze bij de gemeente een uitkering aan. Die krijgt hij tenslotte wel, maar hij moet nogal wat zaken inleveren. De tuin wordt officieel gesloten en zelfs verzegeld. Het gaat lichamelijk steeds slechter met Hans. Johanna mag hem wel voorlezen, Margje niet. Als hij even alleen is met Johanna, vraagt hij of ze Jozef Mieras wil bellen. Het is duidelijk geworden dat hij geen reuma heeft, maar longkanker met uitzaaiingen en daardoor zal hij niet zo lang meer te leven hebben. Op een dag staan Jozef, Steffen en weer een nieuwe prediker Taverne voor de deur. Ze worden door Ruben binnengelaten. Ze gaan onmiddellijk aan het werk met de stervensbegeleiding. Daarin is nauwelijks plaats voor de gezinsleden: ze nemen zelf alle honneurs waar, maar maken de doodstrijd voor Hans bepaald niet eenvoudiger met hun zware woorden van het geloof. Margje mag eigenlijk niet eens aanwezig zijn in de kamer, want ze is een onbekeerde in hun ogen en dat kan ten koste gaan van Hans’ zielenheil. Eigenlijk is het te zot voor woorden, dat Margje, Ruben en Johanna niet bij het sterven van Hans mogen zijn. Tom vlucht steeds uit huis en in de drank. Hij is voorlopig bij de buurman in de zwembadbar gaan werken. In de nacht van 19 augustus sterft Hans: Margje moet op een afstandje toekijken. Ze mag als onbekeerde de stervende man niet in de ogen kijken. De predikers maken nog een opmerking dat op de grafsteen geen tekst á la “Veilig in zijn Jezus armen”, mag staan, want dat kan een mens immers nooit zeker weten. Zodra Hans dood is, vertrekken de predikers, koel en onaangedaan. Alleen Jozef keert even later nog terug om persoonlijk afscheid te nemen. Hij heeft waarschijnlijk het hart wel op de goede plaats.

Epiloog Het gezin zoekt een mooie travertin steen uit waarop de tekst In Jezus ontslapen komt te staan. Ruben wil zijn moeder nog troosten en begint een gesprek met haar over de relatie met Hans. Hij vindt dat ze het erg moeilijk heeft gehad met zijn vader. Margje antwoordt: “Hoe kom je daar nu bij? “Met pappa en haar was het altijd goed geweest.”
Ze dacht: “ Later zie ik Hans terug. Ik zie hem terug. Zonder twijfel.”
(slotzin)

Siebelink zelf over de roman aan zijn uitgever
In de aanbiedingscatalogus van augustus is een fragment van de brief opgenomen die de schrijver aan zijn uitgever stuurde toen hij het manuscript van Knielen op een bed violen inleverde. ‘Dit is de eerste keer dat ik een manuscript met een kort briefje begeleid.
Het bevat de roman die ik tot nu toe niet heb durven of kunnen schrijven, maar die boven alles zweefde wat ik vanaf mijn debuut Nachtschade heb gepubliceerd.
Ik ben altijd bang geweest om het complete verhaal te vertellen van die zachtmoedige, in zijn jeugd verwonde man, die vlucht in een mystiek protestantisme.
Van deze man en zijn echtgenote volgen wij opkomst en bloei en alle staties van hun kruisweg en we zien hoe hun liefde langzaam ondersneeuwt, al zal ze nooit helemaal verdwijnen.
Een man en een vrouw. De een wil overleven in het hiernamaals, de ander in het nu.
In dit diepe water, waar de zwartste vorm van calvinisme heerst die ooit op aarde heeft gewoed, heb ik mijn peillood uitgegooid.
Nee, vrolijk is het niet, maar ook niet onvrolijk.
Lichtval, schoonheid van tinten, compenseren de donkerte.
Het is een aards en zinnelijk boek, met passie en compassie geschreven.
Maar dat spreekt vanzelf.’


In een interview in Trouw op 29 januari 2005 zegt Siebelink: “Schrijvers als Biesheuvel, 't Hart en Wolkers rekenden af met hun calvinistische jeugd. Ik probeer juist steeds dieper in die wereld door te dringen. Ik wil het écht weten. Intellectuelen als Rudy Kousbroek vinden dat je je moet schamen voor het geloof. Het is en vogue om het achterhaald te noemen. Ik vind dat armoede. Ik zou bang zijn om gestraft te worden voor zulke uitspraken. Ik weet niet zeker of er een God is. Het kan heel goed zijn dat Hij er is. Het zou mij niet verbazen als ik straks voor de Rechter moet verschijnen. Vind je dat raar?”
Kerks is Siebelink allang niet meer. “Op een dag, het was mooi, zonnig weer, haastte ik mij de kerk uit. Ik ben er nooit meer teruggeweest. Als ik een formulier moet invullen, geeft dat nog steeds een raar gevoel. Moet je een kruisje zetten achter 'godsdienst’, vreselijk! Mensen die een kruisje zetten geloven nergens in! Terwijl de engelen wenen om elke verloren ziel. Nu heb ik spijt dat ik me heb laten uitschrijven. Ik voél me wel hervormd.”

Recensies en waardering
Een roman van Jan Siebelink wordt in de grote landelijke dagbladen vrijwel altijd gerecenseerd. Kort na het verschijnen van de eerste druk zijn er al boekbesprekingen te vinden in het NRC, Trouw en De Volkskrant.
In Trouw van 29 januari staat een interview van Elma Drayer “met de schrijver over zijn roman”. Het interview is getiteld “Monument voor een calvinist”. Het is een heel lezenswaardig geheel over de achtergronden van de roman. Uit het interview zijn hierboven al enkele passages aangehaald.
Onder de titel “Toen God in Velp verscheen” bespreekt Arjan Peters op 28 januari 2005 de roman vrij positief. “Dertig jaar schrijverschap heeft Jan Siebelink naar het moment gevoerd dat hij het verhaal over zijn vader letterlijk eens zou uitleggen. Verspreid over tal van boeken doken eerder al kardinale taferelen op uit het leven van de Velper bloemenkweker; als topoi, of staties op de kruisweg die de man moest afleggen. Schroom en angst weerhielden de zoon er tot dusver van de hele geschiedenis na te lopen. Vreest Jan Siebelink de toorn Gods, nu hij dit boek publiceert? Misschien is hij er niet geheel gerust op. Toch stelt hij zich niet als ironische, onbekeerde beterweter op. Hij betreurt zijn vaders fatale roeping, maar kan hem desondanks volgen. Dat is een prestatie. Daardoor, doordat de auteur het hoogst subtiele midden bewaart tussen afkeer, medeleven, onbegrip en respect, groeit deze reconstructie uit tot een monumentaal eerbetoon.”
Janet Luis bespreekt op 4 februari de roman in het NRC onder de titel “Slaag in een stoffige omgeving”. Ze gaat uitgebreid in op de inhoud van de forse roman en concludeert: “Bijzonder is ook dat in Knielen op een bed violen niet wordt afgerekend met een calvinistische jeugd. Hier vindt geen vereffening plaats, maar een weging, een poging om zich in verschillende levensovertuigingen te verplaatsen. Die van de gewone gelovige die naar de kerk gaat en die probeert een prettig en zinvol leven te leiden. En die van de streng gelovige die het oog gericht houdt op het hiernamaals met veronachtzaming van het hier en nu.
Het strenge calvinisme wordt hier niet met zoveel woorden veroordeeld- al wordt de weerzin tegen de opdringerige en ongewassen predikers met hun koffers vol beduimelde en gehavende
boeken steeds gevoed. Ook geeft Siebelink geen duidelijk antwoord of zijn hoofdpersoon in het uur van zijn dood baat heeft bij zijn bekering. Dat laat hij in het midden, alsof hij het niet kan verdragen dat zijn eigen vader, ondanks al zijn inspanningen, de eeuwigheid misschien niet eens deelachtig is geworden.
Van Velp naar Velp. Dat is de reis door de wereld die Siebelink in zijn forse roman op touw zet. De geschiedenis herhaalt zich en welbeschouwd gebeurt er bijna niets. Maar meer dan ooit toont hij zich in deze beperking de meester.”


In 2006 werd de schrijver bekroond met de AKO-literatuurprijs, een verdiende en prestigieuze beloning voor zijn beste werk tot nu toe.


Over de schrijver Siebelink
(Bron: Jan Siebelink

“Op 13februari 1938 ben ik geboren te Velp. Na een jaar verhuisden mijn ouders naar Bergweg 17, waar mijn vader een kleine bloemisterij begonnen was. Ik groeide op in een godsdienstig ‘zwaar’ milieu. Mijn vader, na een hemels visioen, had zich aangesloten bij een streng orthodoxe groepering. Omdat hij de christelijke school te licht vond, bezocht ik de Openbare Lagere school 1, aan de Jan Luykenlaan. Kinderen uit dit protestantse middenstandsmilieu behoorden het verder te schoppen dan hun ouders. Via de ulo kwam ik op de kweekschool, werd onderwijzer in Laag-Soeren, en studeerde in mijn vrije tijd Franse taal- en letterkunde. Tijdens die studie kwam ik in aanraking met de Franse auteur van Nederlandse afkomst J.K. Huysmans. Zijn decadente roman A rebours maakte door zijn verblindende stijl, religieuze preoccupatie en verheerlijking van het kwaad een verpletterende indruk op mij. Ik heb het boek vertaald onder de titel “Tegen de keer”. Op de avond van de dag dat ik de vertaling inleverde, schreef ik in de huiskamer van mijn moeder, op de plaats waar mijn vader was overleden, mijn eerste verhaal: ‘Witte chrysanten’. Daarin wordt op subtiele wijze door de zoon wraak genomen op de bloemenwinkelier die de vader had vernederd. Met vier andere verhalen vormde dit mijn debuut “Nachtschade” (1975). Het boek viel op omdat het door zijn zwartromantische motieven als verval, dood, religie, afstand nam van het anekdotische realisme dat toen in de Nederlandse letteren heerste. Voor zover ik een bewuste bedoeling had, wilde ik een naadloze verbinding tot stand brengen tussen het Hollandse realisme en de Franse literatuur uit het 19e-eeuwse fin-de-siècle. Over Nachtschade schreef Jan Geurt Gaarlandt in Vrij Nederland: ‘Als er zoiets bestaat als een volmaakt verhaal, dan is dat “Witte Chrysanten”.”

“Een aantal nauwelijks opvallende gebeurtenissen en feiten uit de werkelijkheid door de verbeelding en de betovering van de stijl tot iets groots transformeren – dàt is voor mij literatuur. In mijn romans en verhalen gaat het altijd om gewone mensen, maar door intens licht op hen te laten vallen, komen ze los van de werkelijkheid en worden tot raadselachtige personages. Literatuur hoort mensen bijzonder te maken.”

”In dat oerverhaal ‘Witte chrysanten’ zitten reeds alle motieven die ik later in mijn grote romans “De herfst zal schitterend zijn” (1980), “En joeg de vossen door het staande koren” (1982), “De overkant van de rivier” (1990), zal uitwerken. Geleidelijk aan werd duidelijk wat die steeds terugkerende motieven waren: de kwekerij die steeds meer het beeld zou worden van het verloren paradijs, het duistere geloof van de vader dat, hoe exact en liefdevol beschreven, nooit begrepen zal worden, het middelbaar onderwijs, de sociale rangorde in een ogenschijnlijk genivelleerde samenleving en bovenal de jeugdjaren in het land van herkomst: Velp en omstreken.”

“In de loop der jaren behield ik van de decadente thematiek alleen de verfijnde waarneming en mijn gevoel voor een broeierige atmosfeer over. Het leven op een school staat al centraal in mijn eerste roman “Een lust voor het oog” (1977). Ik verwierf mij er een plaats mee naast Bordewijk die mij inspireerde bij de naamgeving van de personages. De ontwikkeling van het schoolthema (van Mammoetwet tot en met studiehuis) is ook interessant omdat zij mijn groei aangeeft van gekwelde dandy (in Een lust voor het oog) tot bezonnen commentator en scherp waarnemer (in Laatste schooldag, 1994).”

“Vanaf mijn eerste boek is het altijd mijn wens geweest om als mannelijk auteur een klassieke romanheldin te scheppen. De wereldreizen in mijn jongste jeugd gingen allemaal naar ‘de overkant van de rivier’, naar Lathum en Duiven, geboorteplaatsen van mijn ouders en voorouders. In De overkant van de rivier, die bijna een eeuw omspant, beschrijf ik het leven van een sterke vrouw, van Hanna Innemee. Zij, eenvoudig boerenmeisje, komt terecht in een situatie die het uiterste van haar vergt. Ze slaagt erin het hoofd boven water te houden
In de roman Vera maak ik opnieuw een vrouw tot hoofdfiguur. Nu is het een Haagse, uit de gegoede middenklasse. Opnieuw een krachtige vrouw. Ik geloof dat de vrouw sterker is dan de man, dat zij een groter reservoir aan kracht bezit dan de man om de wereld aan te kunnnen. Ik denk ook, – ik besef dat mijn bewering gewaagd is – dat vooral mannelijke auteurs in staat zijn om onuitwisbare vrouwenfiguren te scheppen. In de literatuur zijn er vele voorbeelden: Madame Bovary van Flaubert, Eline Vere van Couperus, Ina Damman van Vestdijk. Waarom zouden mannen dat beter kunnen? Misschien omdat zij meer oog hebben voor het raadsel van de vrouw. Een vrouwelijk auteur wil haar heldin helemaal transparant maken. Een mannelijk auteur zal het raadsel heel willen laten.”

“De laatste tijd rezen er problemen bij mijn uitgever. Vele auteurs vertrokken. Ik ging naar De Bezige Bij, waar ik mij direct thuis voelde en waar inmiddels een historische roman over “Margaretha van Parma” (Margaretha) (2002) en “Eerlijke mannen op de fiets” (2002) zijn verschenen. In januari 2005 is “Knielen op een bed violen” verschenen.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

reacties

Zat het verslag door te lezen, is goed verslag, maar heb ik een correctie voor de samenvatting: onder 'zes' staat in het laatste stuk dat Chris Ibel uit zijn huis is gezet, maar zijn huis was afgebrandt, en zat daarom in het oude vrijgezellenhuis van Hans Sievez. Gr. Anton
door Anton (reageren) op 28 november 2005 om 19:30
awesome shizle
door Mr. White (reageren) op 14 maart 2011 om 16:06
het vertel perspectief is dat van de alwetende verteller en niet die van het hij perspectief. Aangezien er steeds hij wordt gebruikt als het over Hans gaat.
door daniel (reageren) op 7 april 2011 om 18:28
Het is gewoon een personaal perspectief met ghier en daar wat afwijkingen. Het is zeker geen alwetende verteller
door Kees van der Pol (reageren) op 17 augustus 2011 om 19:52
Klopt de opdracht wel? In mijn boek staat: Voor Kaj, Hanne, Teun, Alana
door piet (reageren) op 21 maart 2012 om 19:50
1) Nergens vermelding van de 2 br xfqcqxsg. ルブタンoers van Hans die stierven tijdens een ongeluk in de steenfabriek en zijn vader was geen kweker maar werkte ook in die steenfabriek. Geen vermelding van de slechte gezondheid van Hans, waardoor hij nooit in de steenfabriek zou kunnen werken. Volgens mij gingen ze niet in de bijstand omdat ze financiele zorgen hadden, maar omdat de gemeente wilde renoveren en dat betekende dat de kwekerij een tijd dicht moest. Kwekerij dicht= geen inkomsten en daarom naar de bijstand
door Cokkie (reageren) op 1 april 2012 om 20:25
@Cokkie: Dat eerste deel is echter niet honderd procent noodzakelijk voor de rest van het verhaal. Het is meer een inleiding om te tonen in welk klimaat Hans is opgevoed, dan dat het een essentieel deel van het verhaal is. Het tweede deel ben ik wel met je eens.
door Lennart (reageren) op 12 december 2016 om 9:47
Ik vond het een leuk boek als katholiek zijnde en vond dat je, je heel goed kon inleven met de familie. Die niet streng gereformeerd was. Toch had je het soms ook te doen met Hans die toch wel erg meegesleurd werd door het geloof. Je kan dus wel zeker als Rooms-Katholiek zijnde van dit boek houden
door corne (reageren) op 2 april 2013 om 19:09
wtf.... wie gaat dit nou allemaal schrijven!
door trolol (reageren) op 15 juni 2013 om 16:02
Toch vind ik dat dit boek geen juist beeld geeft van het calvisime. Ben zelf 'calvinist' maar ik krijg ook hele nare onderbuikgevoelens als ik het boek lees, dus dit geldt niet voor de hele calvinistische kring. Wel een mooi boek om te lezen!
door Cris (reageren) op 23 januari 2014 om 17:21
spelfout: onder het kopje thema staat gaar i.p.v. gaat (ongeveer 8e zin)
door Jan (reageren) op 8 februari 2015 om 12:20

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken

fir Christian louboutin
安いルブタン
louboutin leiligheter
louboutins cristiano
louboutin bryllup sko
Home >>  Christian louboutin dames

Categorieën

  • Alexander wang
  • Chanel
  • Charlotte olympia
  • Christian louboutin dames
  • Christian louboutin heren
  • Gianmarco lorenzi
  • Giuseppe zanotti
  • Herve leger jurk
  • Jimmy choo
  • Yves saint laurent

Christian louboutin dames

FILTER BY:

Sort by:
Sort by: price_high_to_low Sort by: price_low_to_high Sort by: name_a_z Sort by: name_z_a
 • Christian louboutin 100 mm jolie noeud dorcet peep-tenen zwart | crazy promotie...
 • €264.65  €103.91Korting: 61% korting
 • Christian louboutin 100 mm python sleehakken pumps serpentine | merk the...
 • €283.89  €111.46Korting: 61% korting
 • Christian louboutin 120 platform suede enkellaars zwart | online shops nl...
 • €298.12  €117.05Korting: 61% korting
 • Christian louboutin 12cm patent geo pompen naakt | new arrivals the hague,nieuw...
 • €277.17  €108.82Korting: 61% korting
 • Christian louboutin 12cm patent geo pompen zwart | gratis levering the...
 • €277.17  €108.82Korting: 61% korting
 • Christian louboutin 150 flanel enkellaars zwart | oorspronkelijke ontwerp van...
 • €290.16  €113.92Korting: 61% korting
 • Christian louboutin 1en8 100mm peep-tenen beige / goud | koop of verkoop...
 • €264.12  €103.69Korting: 61% korting
 • Christian louboutin 1en8 100mm pumps zwarte goud | gratis verzending...
 • €258.88  €101.64Korting: 61% korting
 • Christian louboutin 20ste verjaardag daf 160 python laarzen bruin | kopen in...
 • €299.96  €117.77Korting: 61% korting
 • Christian louboutin 24 trous 120mm enkellaars paars | webshop the hague,online...
 • €296.57  €116.44Korting: 61% korting
 • Christian louboutin 4a platform enkellaars zwart | uitstekende prijs hot...
 • €295.48  €116.01Korting: 61% korting
 • Christian louboutin 8 mignons sandalen paars | goedkoopste shops...
 • €255.63  €100.37Korting: 61% korting
 • Christian louboutin academa platform pompen naakt | goedkoopste shops...
 • €276.58  €108.59Korting: 61% korting
 • Christian louboutin acheval suedeback knie laarzen zwart | grote collectie...
 • €291.83  €114.58Korting: 61% korting
 • Christian louboutin aeronotoc 160mm kalf hair & kant enkellaarzen serpentine |...
 • €295.48  €116.01Korting: 61% korting
 • Christian louboutin ajasmine leer halverwege kuit motorlaarzen zwart | hoge...
 • €291.83  €114.58Korting: 61% korting
 • Christian louboutin alexander mcqueen platform pumps zwart | zeer goed the...
 • €257.66  €101.17Korting: 61% korting
 • Christian louboutin almeria 120 espadrille wig blauw | goedkoop outlet the...
 • €283.27  €111.22Korting: 61% korting
 • Christian louboutin almeria 120 espadrille wig bruin | new arrivals...
 • €283.27  €111.22Korting: 61% korting
 • Christian louboutin almeria 120 espadrille wig leopard | betoverend the...
 • €282.75  €111.02Korting: 61% korting
 • Christian louboutin almeria 120 espadrille wig rood | gratis verzending the...
 • €283.27  €111.22Korting: 61% korting
 • Christian louboutin almeria 120 espadrille wig zebra | shopping guide...
 • €283.27  €111.22Korting: 61% korting
 • Christian louboutin alpilles 140 mm sandalen blauw | goede kwaliteit...
 • €229.31  €90.04Korting: 61% korting
 • Christian louboutin alpilles 140 mm sandalen grijs | uitverkoop...
 • €229.31  €90.04Korting: 61% korting

Iedereen heeft voorakkoord met N-VA

Maat: px Weergave met pagina beginnen:

Download "Iedereen heeft voorakkoord met N-VA"

Transcriptie

1 Angela Merkel haalt banden met oud-kanselier Kohl weer aan > DAGBLAD / EDITIE VLAAMS-BRABANT 89STE JAARGANG, NR BELGIE 1,30 NEDERLAND 2 LUXEMBURG 1,55 Iedereen heeft voorakkoord met N-VA Mohamed (8) Zowel CD&V als SP.A en Open VLD bevestigen dat ze voorakkoorden hebben gesloten met de N-VA. Die partij ontkent niet dat er gesprekken zijn gevoerd. Manal (1) Mohamad (11) Ali (12) Aziza (11) KINDEREN VAN DE REKENING De zeespiegel stijgt al met 3 mm per jaar V(4bd65h-CADDHG( +ƒ* > D10 Kinderen in Syrië worden ontvoerd, opgesloten en gemarteld. Dat staat in een rapport van de Britse ngo Save the Children, die vluchtelingenkampen in Jordanië bezocht. Enkele kinderen zeiden dat ze elektrische schokken kregen toen ze opgesloten waren. Ook zouden in hun cellen ontbindende lijken hebben gelegen. Een tiener zag een zesjarig kind sterven nadat het gemarteld was en niets te eten had gekregen. Bericht op bladzijde 15. foto s Alessio Romenzi en Hedinn Halldorsson/Save the Children Banken zijn nog altijd even onveilig als voor de crisis > 40 VAN ONZE REDACT WIM WINCKELMANS BRUSSEL Verklaringen van CD&V-senator Etienne Schouppe deden de N-VA gisteren steigeren. Schouppe schatte dat al in 275 Vlaamse gemeenten een voorakkoord was gesloten en liet uitschijnen dat de neiging om de N- VA daarbij te betrekken, niet zo groot is. Mensen die de vorige keer nog medestander waren, zijn nu plots tegenstander. Dat nodigt niet uit tot politieke vriendelijkheid, zei Schouppe in een interview met de website Apache. De N-VA zag daarin het bewijs dat CD&V een strategie voert tegen haar, om te voorkomen dat de N- VA zich lokaal kan verankeren en zo een duurzame concurrent kan worden. CD&V wil massaal aan de macht blijven en moet daarom voorkomen dat de N-VA haar vele stemmen kan vertalen in beleid, klaagde de partij. CD&V-voorzitter Wouter Beke ontkende daarop snel dat de partij nationale richtlijnen heeft uitgevaardigd tegen de N-VA. Er is geen boycot, klinkt het. Ook Schouppe heeft in het interview zelf tegengesproken dat coalities zonder de N-VA een zaak van partijdiscipline zijn. Een rondvraag bij verscheidene partijen leert dat ze allemaal her en der wel degelijk al voorakkoorden hebben gesloten met de partij van Bart De Wever, al lijkt niemand het volledige overzicht te hebben. De SP.A bevestigt dat ze op verscheidene plaatsen afspraken heeft gemaakt met de N-VA. De partij zegt ook weet te hebben van akkoorden met de N-VA tegen de SP.A. Op dat vlak gedraagt de SP.A zich als eender welke andere partij, zegt voorzitter Bruno Tobback. Ook bij Open VLD en CD&V wordt erkend dat er lokale akkoorden gesloten zijn met de N-VA. Indiscreties binnen de partij zelf bevestigen dat er op tal van plekken inderdaad intens gesprekken zijn gevoerd over coalitievorming. Wie vooraf niet polst met wie een akkoord gesloten kan worden, is naïef, zegt een partijbron. De waarde van dergelijke akkoorden is relatief, omdat de kiezer altijd nog anders kan beslissen dan de politici hebben ingeschat. Zeker met de komst van de N-VA als een nieuwe speler op de lokale kiesmarkt is de onzekerheid groot. > 6 De onzekere dans der voorakkoorden.

2 2 VOORAAN BINNENLAND BUITENLAND COMMENTAAR ELK VOORAKKOORD IS ONBETROUWBAAR GUY TEGENBOS Geloof politici en partijen desnoods in alles wat ze zeggen en beloven. Maar geloof ze nooit als ze spreken over voorakkoorden: over vóór de verkiezingen gesloten akkoorden over coalitievorming en postjesverdeling. Degenen die zeggen dat ze geen voorakkoord hebben, zijn niet te vertrouwen. Degenen die zeggen dat ze er wel een hebben, ook niet. En degenen die erover zwijgen, zijn ook onbetrouwbaar. Politici gebruiken informatie over echte of vermeende voorakkoorden ook om de anderen, al dan niet terecht, zwart te maken en zichzelf in een gunstig daglicht te plaatsen. De N-VA heeft een tijd gesuggereerd dat de anderen voorakkoorden gesloten hadden om haar van de macht uit te sluiten. Nu zeggen die anderen dat ze ook met de N-VA al voorakkoorden hebben, om dat te ontkrachten. Het ene is her en Vooraf spreken is zilver, erover zwijgen of liegen is géén goud der gebeurd; het andere ook. Maar wat waar gebeurd is, weet niemand zeker. Maar er is troost voor de kiezer die zo geringeloord wordt: degene die wel weet dat er een voorakkoord is, weet eigenlijk niet veel meer dan die arme onwetende kiezer. Politieke voorakkoorden zijn immers akkoorden waarvan het helemaal niet zeker is dat ze nageleefd worden. Er zou beter wat minder geheimzinnig over gedaan worden en ook wat anders over gedacht worden. Wat is absoluut niet verwerpelijk? Dat in een veelpartijendemocratie partijen vooraf met elkaar spreken, is zelfs aan te bevelen. Spreken is zilver. Als ze dat niet doen, kom je tot situaties zoals we federaal gehad hebben van 2007 tot 2010: de Vlaamse en de Franstalige partijen kenden elkaar niet, begrepen elkaar niet, wisten niet van elkaar wat ze hoopten en verafschuwden en kwamen niet tot een regeerakkoord. Dat partijen die enige affiniteit met elkaar hebben, of een goede samenwerking achter de rug hebben, afspreken elkaar als eerste te contacteren, is niet fout. Niet alle voorakkoorden zijn fout. Verregaande voorakkoorden zijn altijd fout, want die laten geen ruimte voor de kiezer. Ze zetten hem buitenspel. Maar ook hier is er weer troost: hoe verder voorakkoorden gaan, hoe kleiner de kans dat men ze naleeft. Moet erover gecommuniceerd worden? Politici zijn niet verplicht álles aan de grote klok te hangen. Maar zwijgen is goud als richtlijn gebruiken, is niet gepast, want dat is de kiezer openlijk bedriegen. Veel zou opgelost zijn als de procedure over de gesprekken na de verkiezingen iets duidelijker was. In de meeste gevallen is er geen probleem: de grootste partij neemt het eerste initiatief en zo hoort het. Problemen ontstaan meestal als een andere partij de grootste te vlug af wil zijn. Wallonië heeft daar minder problemen mee sinds het daarover formeel regels heeft vastgelegd. Natuurwinkels geven zelden juiste advies >10 Winkels die natuurlijke en/of biologische gezondheidsproducten verkopen, geven zelden het juiste advies in geval van erg hoge bloeddruk. Dat blijkt uit een steekproef van Test-Aankoop. De consumentenorganisatie ging langs bij 34 winkels. Slechts in vier winkels werd het juiste advies gegeven om meteen naar de dokter te gaan. MADRID, 25 SEPTEMBER 2012 Duizenden Spanjaarden hebben gisteravond op het Neptunusplein in Madrid gedemonstreerd om hun ongenoegen te uiten over het bezuinigingsbeleid van premier Mariano Rajoy. Ze eisten het ontslag van de regering, die morgen bekendmaakt in welke sectoren ditmaal het mes lva Grieken houden nationale staking >18 De twee grootste vakbonden van Griekenland proberen vandaag met een nationale staking het land lam te leggen. Een gepensioneerde en een topondernemer getuigen hoe ze elk op hun manier in financiële problemen verzeild zijn geraakt. Bij de overheid hebben ze vocht in hun hersenen. gezet wordt. Toen de demonstranten aanstalten maakten om een menselijke ketting rond het parlementsgebouw te vormen, greep de oproerpolitie in met de wapenstok. Er werden ten minste 15 mensen gearresteerd en er vielen zeker zes gewonden. Andrea Comas/reuters DSONLINE Waar geeft uw gemeente geld aan uit? Beheer zelf het budget op gemeentebegroting ap EN VERDER BINNENLAND OPINIE BUITENLAND REGIO CULTUUR...D1-D10 SPORT ECONOMIE TELEVISIE...D14-D15 adressen D13 kruiswoordraadsel D11 rouwberichten D12 strips D16 WEERBERICHT... D16 KUST...buien C MIDDEN-BELGIE...buien C KEMPEN...buien C

3 VOORAAN 3 OPINIE >25 Waarden, het liefst nog aangevuld met normen, zijn tegenwoordig nog zo n populaire manier om ideologie te framen Columnist MARC REYNEBEAU over Wouter Beke & co CULTUUR Bartoli eert componist, diplomaat en priester >D4 Op de cover van haar nieuwe cd Mission verschijnt wereldster Cecilia Bartoli vermomd als priester. De Romeinse mezzosopraan verdiept zich bij voorkeur in onontgonnen klassiek repertoire, dit keer van de achttiende-eeuwse Italiaan Agostino Steffani. Hij was actief in Duitsland. Behalve componist was hij ook diplomaat, priester en gezant van het Vaticaan. rr MENS & ECONOMIE Niet gezond, geen woonkrediet >34 Veel chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een medisch verleden raken niet meer aan een schuldsaldoverzekering. En daarom ook niet aan een woonkrediet. Een wet die soelaas moest bieden, bleef drie jaar lang dode letter. Dankzij een nieuw advies van de financiële waakhond FSMA komt het probleemdossier nu opnieuw op de politieke agenda. lvd OPEES HOF WIJST BELGIË TERECHT Terrorist krijgt schadevergoeding België moet euro schadevergoeding betalen aan Lahoucine El Haski (36), een van de leiders van de Marokkaanse terreurgroep GICM. Dat besliste het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. VAN ONZE REDACT MARK EECKHAUT BRUSSEL Lahoucine El Haski werd in 2006 door het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van zeven jaar. Hij werd door de rechter beschouwd als een van de leiders van een slapende cel van de met Al- Qaeda verwante Marokkaanse terreurgroep GICM (Groupe Islamique Combattant Marocain) in België. El Haski en co stonden destijds bekend als de cel van Maaseik. De burgemeester van Maaseik vaardigde zelfs een boerkaverbod uit omdat in zijn gemeente plots verschillende vrouwen in boerka opdoken. El Haski vocht in Bosnië, Afghanistan en Tsjetsjenië, alvorens in Maaseik te trouwen met de zus van een Vlaamse radicale moslim. De rechter in eerste aanleg bestempelde Lahoucine El Haski in 2005 als, het prototype van de radicale, gewelddadige islamist. Hij onderhield volgens de rechter contacten met islamistische terreurcellen over de hele wereld, onder meer met het Al Qaeda-netwerk van Osama bin Laden en met de GICM-cellen in Marokko en Spanje. De GICM wordt verantwoordelijk gehouden voor de dodelijke aanslagen in Casablanca (mei 2003) en Madrid (maart 2004). Hassan, de broer van Lahoucine, werd in Spanje in 2007 trouwens veroordeeld wegens betrokkenheid bij de dodelijke aanslagen in Madrid in Daarbij kwamen Lahoucine El Haski werd in 2006 veroordeeld tot zeven jaar cel. photo news 191 mensen om het leven. Maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vindt nu dat Lahoucine El Haski in 2005 en 2006 in Brussel geen eerlijk proces heeft gekregen omdat het grootste deel van de bewijzen die tegen hem werden verzameld, afkomstig was van de Marokkaanse autoriteiten. Volgens het EHRM tonen rapporten van de VN en verschillende ngo s aan dat de kans bestaat dat die bewijzen verkregen werden door marteling. De bezwarende verklaringen tegen El Haski werden afgelegd door El Haski is een radicale, gewelddadige islamist verdachten die in Marokko werden opgepakt vlak na de dodelijke aanslag op een synagoge in Casablanca. Daarbij vielen 45 doden. Volgens het EHRM had België die verklaringen uit het dossier moeten verwijderen. Christophe Marchand, de advocaat van Lahoucine El Haski, is blij met de uitspraak van het Hof. De schadevergoeding is symbolisch, maar de uitspraak is wel belangrijk. Op basis daarvan gaan wij aan Cassatie vragen het GICM- proces over te doen. Bovendien zal het federaal parket de volgende keer misschien beter nadenken als het verklaringen afgelegd in Marokkaanse gevangenissen aanvoert als bewijs. El Haski zat zijn straf van zeven jaar tot de laatste dag uit. Hij is nu vrij en woont in België. MOMENT! De apocalyps voor kinderen JOËL DE CEULAER Eigenlijk is het toch raar, als je daar even bij stilstaat. Elke dag worden we bedolven onder de interviews met Bekende Vlamingen, en toch gebeurt het haast nooit dat zo n BV ons wat inzicht verschaft in de levensbeschouwing die hij of zij aankleeft, toch een wezenlijke kwestie in ieders leven. Ja, er wordt al eens geflirt met Het Oosten, dat is waar. Ann Ceurvels staat erom bekend, maar ook Geena Lisa en Jan Peumans dragen de vier nobele waarheden van het boeddhisme hoog in het vaandel. Maar verder? Als we abstractie maken van Rik Torfs, die ons graag stuk voor stuk zou willen herkerstenen, is het treurig gesteld met het zingevinggehalte van onze Vlaamse vedetten. Aan bijgeloof daarentegen: geen gebrek. Hoe harder de ontkerkelijking zich doorzet, hoe meer waarheid er schuilt in de beroemde boutade van de Engelse schrijver G.K. Chesterton: als mensen niet meer in God geloven, dan geloven ze niet in niets, maar in om het even wat. Gisteren was het de beurt aan Karen Damen, een van de K s in K3, om ons haar meest irrationele kantje te tonen. Ze is bang voor de apocalyps die ons volgens de Maya s op 21 december aanstaande te wachten staat. Ze weet natuurlijk ook wel, bekende ze in P-Magazine, dat het een belachelijk idee is, maar toch spookt de voorspelling door haar hoofd. En dus neemt Karen in de week van vrijdag 21 december vakantie, zodat ze tenminste niet ergens domweg op een podium staat te zingen als de wereld vergaat, van Afrika tot in Amerika, van in de Himalaya tot in de woestijn. Ooit zit daar een musical in.

4 4 bdw BINNENLAND Op weg van de boksclub naar de bus zeven seksistische opmerkingen gekregen. Er is nog veel werk in BXL na 14 oktober... Heel veel EVA DAELEMAN, omroepster op Eén (op Twitter). TURTEOOM INTRODUCEERT ÉÉN DATABANK VOOR ALLE POLITIEPARKETTEN Rijbewijs metpunten wordtweer mogelijk Recidivisten op de weg kunnen sneller worden ontmaskerd, dank zij het nieuwe informaticasysteem van de politieparketten. Niets houdt nu nog de invoering van het rijbewijs met punten tegen, zegt politierechter Peter D Hondt. b Wet voor rijbewijs met punten in 1990 gestemd b Kwam er nooit bij gebrek aan gepast IT systeem b Nu wel een eengemaakte politiedatabank VAN ONZE REDACT YVES DELEPELEIRE BRUSSEL Stel: u wordt in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen geflitst en krijgt een minnelijke schikking. Daarna loopt u opnieuw tegen de lamp in het arrondissement Brugge. En in Kortrijk. En in Gent. En in Dendermonde. Dan mag u zich stilaan een recidivist in het verkeer noemen. Toch is de kans groot dat u er met minnelijke schikkingen blijft van afkomen en dat u zich niet voor de politierechter hoeft te verantwoorden. Reden: de databanken van de politieparketten in ons land zijn niet op elkaar afgestemd. Als een politierechtbank wil weten hoeveel minnelijke schikkingen u al heeft gekregen, dan moet het alle andere parketten aanschrijven. Wegens te omslachtig, gebeurt dat meestal niet. En als het gebeurt, omdat u VERKEER BRUSSEL De borden B22 en B23 die fietsers toelaten door het rood licht te rijden, hetzij om rechtdoor te rijden op een T kruising, hetzij om rechts af te slaan, hebben eindelijk hun wettelijke status. De wet die artikel 6 van het verkeersreglement aanpast, is gisteren in het Staatsblad verschenen. De twee borden gelden nu als een een wel héél zware overtreding heeft begaan, dan sleept de procedure zo lang aan dat het al snel negen maanden duurt vooraleer het politieparket u dagvaardt. Terug tot 1996 Dat zou nu verleden tijd moeten zijn. Vroeger hadden elk politieparket en rechtbank hun eigen server. Nu staat alles op één beveiligde server, zegt de minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open VLD). Het informatiesysteem heet Mammouth at Central Hosting (MaCH) en laat de parketten toe alle verkeersinbreuken die sinds 1996 in heel het land zijn gepleegd op te zoeken. Door te zoeken op naam, rijksregisternummer of nummerplaat ziet de parketmagistraat hoeveel minnelijke schikkingen u al heeft gekregen, hoe vaak uw rijbewijs al is ingetrokken, of u uw examens al opnieuw heeft afgelegd waartoe u in een eerder vonnis werd verplicht, enzovoort. Dankzij de databanken kunnen parketten vooral makkelijker oordelen of ze iemand voor de rechter moeten brengen, zegt Turtelboom. Omdat men meer recidivisten zal opsporen, zal dit Fietsen door het rood licht is eindelijk wettig Het bord dat fietsers op sommige kruispunten toelaat door een rood licht te rijden, is nu eindelijk wettig. uitzondering op de algemene regel, laat het kabinet van de staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet (CDH), weten. Ook de taalfout (in het Frans stond er bestuurder terwijl het weggebruiker moest zijn) is gecorrigeerd. Normaal gezien gaan lichten altijd voor op borden. In dit geval dus niet. De Fietsersbond is pro. (ty) Het nieuwe verkeersbord. blg Het strafregister, het belangrijkste instrument voor een rechter om te oordelen wie voor hem staat, draait nog altijd vierkant PETER D HONDT Politierechter Dendermonde STRAFBLAD 3 miljoen In België hebben 3,245 miljoen mensen een strafblad. Dat schrijft Le Soir Magazine. Vijfenzestig procent van de dossiers heeft betrekking op veroordelingen door de politierechtbank. Het merendeel van de strafbladen (43,5 procent) zit bij de zestigplussers. De 18 tot 25 jarigen zijn in de minderheid, met slechts 3 procent. Wel hebben al bijna minderjarigen een strafblad. (belga)

5 BINNENLAND 5 NEVENSCHADE VAN DEXIA DOSSIER Adviseurs bankencrisis kosten overheid 7,8 miljoen Het Dexia dossier (inclusief Belfius en Arco) heeft de overheid sinds vorig jaar al bijna 8 miljoen euro aan advieskosten gekost. BRUSSEL De kosten voor de federale overheid voor het in schakelen van allerlei advi seurs in de bankencrisis lopen op tot 7,8 miljoen euro. Het gaat om cijfers voor dit en vorig jaar die werden opgevraagd door Peter Dedecker (N VA) bij de minister van Financiën Ste ven Vanackere (CD&V). De meeste van die kosten wor den gedragen door de Federale Participatie en Investerings maatschappij (FPIM). Een deel van de kosten die verband hou den met Dexia, worden op die instelling afgewenteld. Maar dat bedrag is geplafonneerd op 2 miljoen euro. De duurste ope ratie voor de overheid was Bel fius ontkoppelen van Dexia. Dat kostte 500 euro aan advocatenkosten en 5,125 mil joen euro aan betalingen voor zakenbankiers. De overheid maakte ook heel wat kosten voor de uitbreiding In de databank staat hoeveel keer u al dronken achter het stuur zat. pdw mogelijk tot meer rechtszaken leiden. De dagvaarding kan ook sneller. Vroeger duurde het negen maan den, nu kan dat al na twee maan den, zegt Turtelboom. Handicap Dat laatste vindt Peter D Hondt, politierechter in Dendermonde, wishful thinking. Snel dagvaarden is echt proble matisch, zegt hij. Een voorbeeld: u rijdt tegen mijn auto, waarin mijn vriend uit Bangkok zit. Als ik hem direct naar de luchthaven breng omdat hij zijn vlucht moet halen, hoe zal het parket hem dan binnen de maand kunnen verhoren om te weten of hij blij vende lichamelijke schade heeft? Op basis waarvan zal het de da der dan kunnen dagvaarden? Het is allemaal niet zo eenvoudig als het lijkt. Bovendien, zegt D Hondt, blijven politierechters een handicap Peter Dedecker (N VA). rr van de waarborgregeling van Dexia. Momenteel wordt nog altijd met Europa onderhan deld over een definitieve waar borgregeling. Alles bij elkaar staat de teller daar al op 1,77 miljoen euro. Peter Dedecker wilde ook we ten wat het Arco dossier de be lastingbetaler kost onder vorm van door de overheid betaalde advocatenkosten. De overheid schakelde advocaten in voor het verdedigen van de uitbrei ding van de depositogarantie regeling voor Arco. De advoca tenkosten worden euro geraamd. De advocatenkosten die ge maakt werden om de regeling te verdedigen bij de Raad van State werden door Arco zelf ge dragen. Ten slotte wilde Dedecker we ten wie de advocatenkosten be taalt voor de winstbewijzen van het ACW bij Belfius. Die winstbewijzen geven het ACW recht op een deelname in de winst bij Belfius. Een studie daarover kost de FPIM euro. De eigenlijke op volging gebeurt door Belfius. N VA er Dedecker wil dat Arco alle kosten inzake de deposito garantieregeling en de winst bewijzen draagt. (pdd) Blijft het je hobby of wordt het je beroep? hebben: Het beste instrument om het profiel van een overtreder te kennen, is door zijn strafrech telijk verleden te kennen. Dat staat in het strafregister. Maar dat draait vierkant. Men slaagt er nog altijd niet in om een veroor deling binnen het jaar in het strafregister op te nemen. Boven dien staan er veel fouten in. De minister wil in een latere fase de databank van de politiepar ketten aan het strafregister lin ken. Maar alles op zijn tijd. U weet dat we met informatica in justitie van ver komen. Tot slot, zegt D Hondt, als er ein delijk een centrale databank is die recidivisten sneller opspoort, houdt niets nog de invoering van het rijbewijs met punten tegen. Zo n rijbewijs kan alleen werken als justitie weet of u recidiveert. De wet werd al in 1990 gestemd, maar nooit uitgevoerd omdat de overheid geen IT systeem had dat daar klaar voor was. ÉÉN DING IS ZEKER: je m{zd{3 ZAAK PRISCILLA SERGEANT Het leven zit vol keuzes en verrassingen. En dat is maar goed ook. Maar soms wil je gewoon zekerheid. Als het om je auto gaat, bijvoorbeeld. 7 jaar garantie, 7 jaar gratis onderhoud én 7 jaar wegbijstand. Zo zeker zijn wij van de betrouwbaarheid van onze wagens. Cassatieberoep 16 jarige verworpen De 16 jarige verdachte in het dossier rond de dood van Priscilla Sergeant haalt geen gelijk bij Cassatie. Zijn advocaat tekende beroep aan tegen zijn plaatsing in Everberg. BRUSSEL (BELGA) De beslis sing van de jeugdkamer van het Brusselse hof van beroep dat de jongeman in de gesloten instel ling van Everberg geplaatst moet worden, blijft daarmee overeind. Vandaag moet diezelfde jeugdka mer zich buigen over de vraag of die plaatsing met een maand ver lengd wordt. Priscilla Sergeant (14) uit Huizin gen werd op 20 juli dood aange troffen in een veld in Dworp. Een kleine maand later, op 16 augus tus, werden drie verdachten op gepakt: een man van 41, een 12 jarige en een 16 jarige. Zij zou den het meisje urenlang gepest hebben. De drie werden in ver denking gesteld voor doodslag. Informatie en voorwaarden op M{zd{.be of bij je M{zd{ verdeler 4,3 7,6 l/100km g/km Deze actie is onder voorwaarden (beschikbaar op Mazda.be of bij je Mazda verdeler) en geldig in België vanaf 1/09/2012 t.e.m. 30/09/2012. Milieureglementering (K.B ). Geef voorrang aan veiligheid.

6 6 POLITIEK ANALYSE AFSPRAKEN BLIJVEN VAAK DODE LETTER VERKIEZINGEN Brussel telt kandidaten BRUSSEL (BELGA) Op 14 oktober zullen in de negentien gemeenten van het Brussels Gewest alles samen kandidaten op 149 lijsten naar de gunst van de kiezer dingen. Brussel stad spant de kroon met dertien lijsten en 339 kandidaten. Zo blijkt uit de statistieken van de Brusselse administratie. De oudste kandidaat is 92 jaar oud, terwijl de jongste kandidaat op de dag van de verkiezingen 18 wordt. Joris Snaet De onzekere dans der voorakkoorden PENSIOEN Groen licht voor pensioen parlement BRUSSEL (BELGA) De Conferentie van de Voorzitter van de parlementaire Assemblees heeft gisteren de hervorming van het pensioensysteem voor parlementsleden goedgekeurd. Een parlementslid zal vanaf 30 juni 2014 pas op 62 jaar met pensioen kunnen gaan en van een volledig pensioen kunnen genieten na een mandaat van 36 jaar. Vandaag volstaat een loopbaan van 20 jaar voor een volledig pensioen en bedraagt de pensioenleeftijd 55 jaar. De nieuwe regeling geldt vanaf 30 juni In het nieuwe systeem zou van de zittende parlementsleden enkel Herman De Croo (Open VLD) een volledig pensioen krijgen. In 2013 zou ook Serge Kubla (MR) voor een volledig pensioen in aanmerking komen. NEO Eerste fase Neo project goedgekeurd Wat de kernwapens zijn voor Kleine Brogel, zijn de voorakkoorden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen weet dat ze er liggen, niemand wil het toegeven. b Voorakkoorden zeer relatief b Zelden van bovenaf geregisseerd b CD&V communicatief in de fout VAN ONZE REDACT WIM WINCKELMANS BRUSSEL In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gonst het telkens weer van de geruchten over voorakkoorden. Etienne Schouppe (CD&V), een oud strijder van veel lokale akkoorden, schat dat in 90 procent van de 308 Vlaamse gemeenten partijen al afspraken hebben gemaakt over de volgende coalitie. Alleen zal geen enkele partij dat ooit officieel bevestigen. En daar is een goede reden voor. Voorakkoorden hebben de reputatie van niet veel meer waard te zijn dan het papier waarop ze zijn geschreven. Ze bestaan in ve le maten en gewichten, gaande van een schouderklop tussen pot en pint tot een heuse overeenkomst die op het nationale hoofdkwartier wordt bijgehouden. En soms loopt het ook eens mis. Vicepremier Vincent Van Quickenborne, Open VLD lijsttrekker in Kortrijk, weigert bijvoorbeeld een voorakkoord te sluiten met CD&V burgemeester Stefaan De Clerck. Maar zelfs al staan ze op papier, zijn ze ondertekend en is er in sommige gevallen een clausule opgenomen waarin een financiële boete wordt opgelegd bij nietnaleving, dan nog blijven ze vaak dode letter, om de eenvoudige reden dat de kiezer anders heeft beslist. Ze behoren tot de strategische manoeuvres die achteraf regelmatig verloren energie blijken te zijn. Dat is zeker met de komende lokale verkiezingen een reëel risico. Doorgaans kunnen politici de wijzigende krachtsverhoudingen in hun gemeente vrij goed inschatten en hun gesprekken daarop afstemmen. Maar met de landing van de N VA op lokaal vlak wordt een politieke aardverschuiving mogelijk waarvan de omvang in vele gemeenten veel moeilijker in te schatten is. Op sommige plaatsen kan de N VA uitpakken met bekende figuren of parlementsleden maar in veel andere gevallen zijn het nobele onbekenden die hun waarde nog moeten bewijzen. De lokale positie proberen veilig te stellen door vooraf een akkoord te sluiten, geeft in die omstandigheden weinig garantie. Dan is het nog veiliger om de N VA zelf te betrekken bij de onzekere pasjes die worden gezet bij de dans van de voorakkoorden. CD&V ontkent instructies van bovenaf Kennelijk worden beide pistes bewandeld in de aftastende gesprekken die de voorbije maanden zijn gevoerd. De N VA heeft eerder geklaagd dat het extreem weinig gecontacteerd wordt voor gesprekken over de volgende coalitie, maar verscheidene regionale verantwoordelijken geven intussen toe dat er wel degelijk wordt overlegd. Er circuleren bijvoorbeeld geruchten over voorakkoorden met de N VA in pakweg Mechelen, Aarschot en een resem Limburgse gemeenten. Het lijstje is ongetwijfeld onvolledig en niet representatief aangezien niemand wil toegeven het overzicht te hebben. Communicatieve misstap Hoe dan ook begaat CD&V opnieuw een communicatieve misstap. De N VA voedde al het idee dat de traditionele partijen nog te veel aan elkaar klitten. Etienne Schouppe bevestigde in een interview met Apache die perceptie, ook al ontkende hij dat er instructies van hogerhand aan te pas kwamen. Bovendien bevestigt CD&V het beeld van de machtspartij die de achterkamerpolitiek niet ongenegen is. Voorakkoorden hebben een ondemocratische bijsmaak de mening van de kiezer doet er niet toe aangezien de politici zelf al hebben uitgemaakt wie er zal regeren. Er zijn ook voordelen. De aftastende gesprekken vergemakkelijken achteraf het samenstellen van een stabiel schepencollege. Als het loopt zoals vooraf ingeschat, kunnen veel gemeenten zeer snel na de verkiezingsdag de samenstelling van de nieuwe coalitie bekendmaken. rr BRUSSEL (BELGA) Na een woelig debat heeft de gemeenteraad van Stad Brussel de eerste fase van het Neoproject goedgekeurd. De goedkeuring gebeurde meerderheid tegen oppositie. Oppositiepartijen Open VLD, MR, Vlaams Belang en FDF vonden het niet kunnen dat de meerderheid drie weken voor de gemeenteraadsverkiezingen nog snel snel zo een belangrijk dossier erdoor jaagde. De eerste goedgekeurde fase van het Neo project gaat over het commercieel centrum, de woningen, en verwante functies. Daarvoor is een beschrijvend document opgesteld. Dat maakt deel uit van een nieuwe procedure die de stad hanteert. Hierbij wordt geen exact lastenboek, maar een aantal algemene principes naar voor geschoven, waarna daarover met de projectontwikkelaars wordt onderhandeld.

7 POLITIEK 7 OPEN VLD STELT ALTERNATIEVEN VOOR Regering Peeters is blind De oppositie beukt straks in het parlement in op de Septemberverklaring van Vlaams minister president Kris Peeters. Hij zegt hetzelfde als vorig jaar maar ziet niet dat de wereld aan het instorten is, luidt het bij Groen, LDD en Open VLD. Die laatste partij zegt alternatieven te hebben. VAN ONZE REDACT GUY TEGENBOS BRUSSEL Drie oppositiepar tijen in het Vlaams Parlement, Open VLD, Groen en LDD, zitten gedeeltelijk op dezelfde lijn als ze deze ochtend de regering en haar Septemberverklaring onder vuur nemen: de regering Peeters is blind, luidt het drie maal. Filip Watteeuw, fractieleider van Groen: De regering ziet de problemen niet. En ze ziet zelfs de tegenspraak niet tussen de hoogdravende verklaringen van haar minister president en de re aliteit van de begrotingsbeslis singen. Kijk rondom u: de jobcre atie valt stil, de industrie stort in, de armoede neemt toe, het milieu degradeert, maar de September verklaring van Kris Peeters blijft dezelfde als vorig jaar en als die van het jaar voordien, alsof er niets aan de hand is. En van wat ze vroeger beloofde, realiseert ze niets: Heb jij al nieuwe sociale woningen gezien? Heb jij al voor een miljard nieuwe schoolgebouwen gezien? Bij Sas van Rouveroij van Open VLD klinkt het haast identiek: De economie krimpt, de uitvoer stort in, de koopkracht van de ge zinnen neemt af, investeringen worden teruggeschroefd, het aantal werklozen neemt specta culair toe. In de huiskamers ziet men dat, maar de minister presi dent ziet het niet: die doet voort alsof dat allemaal niet gebeurt. Geen 70 maar 20 miljoen voor innovatie LODE VEREECK (LDD) De begroting blijft uit de rode cijfers. Maar de werkelijkheid is anders want er wordt geen reke ning gehouden met wat de Soci aal Economische Raad voor Vlaanderen (Serv) heeft aanbe volen: geld opzij zetten want bij de overdracht van bevoegdheden in het kader van de staatshervor ming zal de federale overheid niet al het geld meegeven. De re gering Peeters verschuift dat naar de volgende regering. Sas van Rouveroij schuwt de al ternatieven niet. Hij zou het niet aan de vakbonden overlaten hoe ze een procent op de loonkosten moeten besparen, maar zou zelf beslissen dat de helft van de ver trekkende ambtenaren niet meer vervangen wordt; dan verdwij nen op een paar jaar over heidsbanen. Het Vipa en zijn 380 miljoen bouwsubsidies voor de non pro fitsector zou hij afschaffen, want dat fonds maakt gebouwen duur en vertraagt de bouw. De kind premie en de maximumfactuur in de zorg zou hij niet uitstellen maar inslikken wegens onbetaal baar. De Lijn zou niet een beetje moeten besparen, maar drastisch moeten krimpen. Lode Vereeck (LDD) pakt de re gering op een zwakke flank. Mi nister van Innovatie Ingrid Lie ten (SP.A) beloofde niet te bespa ren op onderzoek en innovatie. Maar er gaat in 2013 niet zoals beloofd 70 miljoen naar onder zoek maar amper 20 miljoen. De rest zijn eenmalige bedragen. Sas van Rouveroij. fc! F E I S U L C EX m o c a g l e B & s u ProximSAMEN IN EEN PACK. d n e z a b r e v! g i l e d r voo Kijk snel VERDER.

8 8 POLITIEK REPORTAGE N VA EN GROEN SCOREN TIJDENS GASTCOLLEGE UGENT De partijvoorzitters kregen een sweater van de Gentse universiteit mee naar huis. Lisa Van Damme t Auditorium kiest voor Bart Even leek het of Open VLD voorzitter Alexander De Croo zich specialiseerde in lekkende borstimplantaten, maar post factum moet gezegd: hij heeft wel voor hét woord van de dag gezorgd: PIP, en diens tegenpool NIP. VAN ONZE REDACTS MARJAN JUSTAERT FERNAND VAN DAMME GENT PIP staat voor positief ingesteld persoon, NIP u raadt het al voor negatief ingesteld persoon. Welke marketeer De Croo ook had wijsgemaakt dat beide afkortingen standaardslang zijn voor hippe jongeren, een groot deel van de Gentse aula had nog nooit van PIP's en NIP's gehoord. Maar nu wel, met dank aan de Open VLD kopman. Die was gisteren samen met de voorzitters van CD&V, SP.A, N VA, Groen en Vlaams Belang te gast in het openingscollege van politicoloog Carl Devos (UGent), dat naar goede gewoonte de politicus van het moment uitnodigt. Op drie weken van de gemeenteraadsverkiezingen kon Devos dat naar eigen zeggen niet maken. Vandaar dat het een oefening in de ars retorica werd. De studenten waren in elk geval massaal komen opdagen. A once in a lifetime opportunity, noemden de politicologen in spe het gastcollege. En ook: Amai, zo mager! Hij ziet er bijna vies uit. Dat sloeg dan weer op N VAvoorzitter Bart De Wever. Reus met dwergenvoeten In de door de studenten gekozen volgorde Jean Marie Dedecker (LDD), Bruno Valkeniers (VB), Wouter Van Besien (Groen), Alexander De Croo (Open VLD), Bruno Tobback (SP.A), Wouter Beke (CD&V) en Bart De Wever (N VA) kwamen de voorzitters aan bod. Ja, Dedecker kon het nog, oneliners afvuren en boven zijn gewicht spelen al gaf hij dat meteen ook ruiterlijk toe. Het discours van Valkeniers viel zichtbaar in de smaak bij een aantal geüniformeerde studenten van het KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond), al erkende sportpraeses Dries Van Langenhove naderhand dat het vooral de N VA van oud lid Bart De Wever is die op de stemmen van de studerende rechterzijde mag rekenen. De Wever sloot het rijtje en deed dat met een kwinkslag en een flair die ontbrak tijdens de voorbije debatten tussen de Antwerpse kopstukken. Of je het eens bent met s mans programma of niet, de N VA voorzitter is wellicht de meest eloquente politicus van zijn generatie. Een reus met dwergenvoeten, noemde hij zijn partij. En die reus wil een paar schoenmaten groeien zodat hij nog steviger op zijn benen staat. De N VA capteert op dit moment de grondstroom in Vlaanderen, en daarom zijn de anderen zenuwachtig. Daarom lees en hoor ik zoveel over mezelf en mijn partij. Men wil de reus omduwen. Ja, hij wil macht, aldus De Wever, macht om die grondstroom om te zetten in beleid. De lokale verkiezingen zijn dan ook een prelude voor De Wever kwam, zag en overwon. Als spreker althans. De twitterpoll die achteraf de ronde deed, toonde een verpletterende zege voor De Wever met op twee een verrassende Wouter Van Besien. Van Besien, de eerste die spontaan de lachers op zijn hand kreeg, slaagde erin het Gentse studentenpubliek te bekoren met een gestoffeerd betoog over onder meer de openbare ruimte én een concreet voorstel om de supercumuls van (betaalde) mandaten af te schaffen. Dat laatste leverde hem goedkeurende reacties op, al waren het toch vooral Een verbaal steekspel bleef uit zijn welgemikte sneren naar de traditionele partijen die hem naar het tweede hoogste schavotje katapulteerden. Al bij al bleven de partijvoorzitters erg vriendelijk voor elkaar. De formule leende zich ook niet echt tot een verbaal steekspel, maar de vurigheid van de Amerikaanse verkiezingsspeeches waar Devos stiekem op gehoopt had bleef uit. Na Van Besien volgden Alexander De Croo, die met zijn jongerentaal en smartphone discours balanceerde tussen hip en té hip, en een ietwat teleurstellende Bruno Tobback. De SP.A voorzitter dreigde met zijn cynisme verward te worden met een NIP. De boodschap een lokaal beleid is maar iets waard als het goed is voor iedereen werd daardoor wat overschaduwd. Wouter Beke permitteerde zich een vergelijking met de Amerikaanse president Barack Obama: Als je president bent, kan je dat niet zijn voor enkelen. President moet je voor iedereen zijn. (Her)bekijk het openingscollege op: CREATIEF MET MEDIA Knack pakt uit met uniek interview Bart De Wever De strijd om de Antwerpse sjerp woedt in alle hevigheid. Het spraakmakende interview dat Bart De Wever niet gaf aan het weekblad Knack, zou wel eens beslissend kunnen zijn. Als meneer De Wever alsnog de tijd vindt, zijn wij graag bereid om ook zijn antwoorden te publiceren EWALD PIRONET Adjunct hoofdredacteur Knack BRUSSEL We maken niet graag reclame voor de concurrentie, maar wat Knack vandaag heeft klaargespeeld, is echt wel straf. Het blad heeft Bart De Wever (N VA) niet kunnen strikken voor een interview over zijn plannen voor Antwerpen, mocht hij burgemeester worden. Even dreigde de publicatie in het water te vallen, omdat De Wever zei geen tijd te hebben voor het interview, maar daar liet Knack zich niet door afschrikken. Het interview wordt gewoon gepubliceerd in vraag vorm, zonder antwoorden. Het is de plicht van een journalist om vragen te stellen, dus dat hebben we ook gedaan, zegt adjunct hoofdredacteur Ewald Pironet. Het zijn pertinente vragen, zuiver over Antwerpen. Als meneer De Wever alsnog de tijd vindt, zijn wij graag bereid om ook zijn antwoorden te publiceren. De kritiek dat de lange lijst vragen meer weg heeft van een scherpe opiniebijdrage dan van een geslaagd interview wuift Pironet weg. We hebben dit bewust niet weggemoffeld op pagina 84, dat zou flauw zijn. De weigering van meneer De Wever mag niet bepalen hoeveel plaats dit stuk krijgt. Het staat daarom prominent in Knack. De cover inbegrepen. Deze creatieve aanpak is geen primeur. Vorig jaar bracht het Duitse Handelsblatt een interview met de topman van BNP Paribas zonder de antwoorden. Bij De Standaard wordt al maanden druk gewerkt aan het definitieve Barack Obamainterview. Als Obama weigert mee te werken, zullen ook wij de pertinente vragen niet schuwen: wie moet er volgens hem burgemeester van Antwerpen worden? Is de stad nu van iedereen of niet? Zou hij zelf schepen kunnen zijn onder Patrick Janssens? En zo ja, wie zou dan de grootste socialist van hen beiden zijn? (lob)

9 EXCLUSIEF! Proximus &Belgacom SAMEN IN EEN PACK. verbazend voordelig! Bespaar 210 per jaar Bent U Proximus-klant? Schakel met uw internet en TV over van Telenet naar Belgacom. Bel of ga langs bij een Belgacom Center of Partner en ontdek hoeveel u kunt besparen door uw Proximus-abonnement te combineren in een Belgacom Comfort Pack. Surf naar voor meer info. Deze vergelijking geldt voor een Telenet Fibernet Shake met een Proximus Mobile 15 of Generation MTV 15 en onbeperkt internet. De snelheid van de vergeleken internet-diensten komt niet overeen: Internet Overal Comfort: download 30 Mbps; upload 2,5 Mbps. Telenet Fibernet: download 60Mbps; upload 4 Mbps. Vergelijkingsdatum: 13/09/2012 zonder rekening te houden met promoties.

10 10 BINNENLAND DOKTERSBEZOEK GOEDKOPER EN VEILIGER DAN ADVIES NATUURWINKELS Sap en havervlokken doen bloeddruk niet zakken Natuurwinkels geven zelden correct advies aan klanten met een zeer hoge bloeddruk, zo blijkt uit een onderzoek van Test Aankoop. Door producten zonder bewezen effect aan te raden blijft het probleem bovendien aanslepen, met mogelijk fatale gevolgen. b Slechts 4 van de 34 verwezen door naar arts b Producten gemiddeld drie keer duurder dan dokter b Test Aankoop wil evaluatie plantaardige claims VAN ONZE MEDEWERKER JOACHIM HEYVAERT BRUSSEL Wie vandaag een natuurwinkel binnenstapt, kan zich afvragen of hij niet per ongeluk in een apotheek is beland. Voor vrijwel elke aandoening zijn er pilletjes, siroopjes en etherische oliën op basis van planten te vinden. Maar waar de medische werking ervan zeer dubieus is, laat de kennis van het winkelpersoneel al helemaal te wensen over. Dat blijkt uit een steekproef van de consumentenorganisatie Test Aankoop. Ik heb een bloeddruk van 19 op 12 en ik vroeg me af of ik daar iets aan kan doen. Met die vraag ging een 56 jarige mystery shopper langs bij 34 natuurwinkels. In slechts 4 gevallen werd de vrouw meteen naar de dokter verwezen, de enige juiste reflex bij een dergelijk hoge bloeddruk (hypertensie). In 9 andere gevallen werd een doktersbezoek vermeld door de winkelier. We gingen ervan uit dat wie zo n winkel opent toch een beetje medisch geïnformeerd zou zijn, zegt Ivo Mechels van Test Aankoop. Zelfs een leek als ik weet dat zo n hoge bloeddruk een ernstig probleem is. De personeelsleden zijn duidelijk in de eerste plaats verkopers. Maretak en knoflook In 29 gevallen verliet de mystery shopper de winkel niet met lege handen. Het advies en de verkochte producten liepen sterk uiteen, aldus Mechels. Van gewone voedingsmiddelen zoals versgeperst sap van biologische groenten, specerijen en havervlokken, over producten uit aromatherapie tot voedingssupplementen. Die laatste waren vaak op basis van maretak, meidoorn, knoflook of olijfblad. Terwijl er tegen ernstige hypertensie geen enkel gezondheidsproduct, natuurlijk of biologisch, is opgewassen. Totaal onaanvaardbaar, vindt Jan Depoorter, secretaris generaal van apothekersbond APB. Zelfs een apotheker zal nooit trachten dergelijke problemen zelf op te lossen. In tegenstelling tot die winkeliers zijn apothekers universitair opgeleid om sympto Zelfs apotheker zou meteen naar arts verwijzen JAN DEPOORTER Apothekersbond APB men te herkennen en met die producten om te gaan. Dit is echt dramatisch, klinkt het bij Freddy Van de Casseye, arts en directeur van de Belgische Cardiologische Liga. Bij een bloeddruk van 19 over 12 spreken we van zware hypertensie, op termijn een van de belangrijkste oorzaken van beroertes en hartinfarcten. Zo iemand moet meteen naar een arts. Het risico bestaat nu dat de patiënt een tijd gerustgesteld is met die producten, en dan wordt het gevaarlijk. Bovendien is hun effect niet wetenschappelijk bewezen. Heel goed product Meteen naar de dokter dus. Voor de prijs moet je het alvast niet laten. We kregen één tot drie producten mee, voor een gemiddelde totaalprijs van 18 euro, drie keer meer dan een doktersbezoek na Voorlopig zijn gezondheidsclaims nog legaal terugbetaling, aldus Ivo Mechels. Bij één winkel liep dat bedrag zelfs op tot 39,95 euro, voor één product. Dat is dan ook een heel goed product, luidt het bij de zaakvoerster van de bewuste winkel, die liever anoniem blijft. Je bloeddruk gaat er helemaal van naar omlaag. Het is op basis van kruiden. Dat de mystery shopper niet naar een dokter werd doorverwezen in haar winkel, kan ze moeilijk geloven. Wij sturen iedereen met ernstige problemen door, maar we raden ook producten aan die ze bovenop de behandeling kunnen nemen. Ze lijkt zich vooral aangevallen te voelen. Wij worden toch meestal afgebroken. Al die natuurlijke dingen zouden niet helpen, maar zijn die chemische dingen dan allemaal zo goed? ss Knoflook. ss Hoe gezond havervlokken ook mogen zijn, tegen hoge bloeddruk zullen ze niet veel helpen. shutterstock BRUSSEL Goed voor het behoud van een gezonde bloeddruk, zie je wel eens staan op een potje pilletjes op basis van maretak. Maar mag dat wel? Voorlopig nog wel, zegt Jan Depoorter van apothekersbond APB. De Europese Unie onderzoekt momenteel de gezondheidsclaims van voedingsmiddelen en enkelvoudige stoffen. Wat niet kan bewezen worden, mag niet langer op de verpakking staan. Voor plantaardige producten ligt dat moeilijker. Botanische claims zijn moeilijk te bewijzen. De producent baseert zich meestal op het traditioneel gebruik ervan. Als de EFSA (de Europese Voedselautoriteit, red.) haar standpunt voor voedsel doortrekt naar planten, dan zouden die claims in de toekomst ook wel eens kunnen verdwijnen. Test Aankoop wil daar niet op wachten. De consumentenorganisatie stuurde een brief naar minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) en de FOD Volksgezondheid met de vraag om een evaluatie van botanische claims. (jht)

11 BINNENLAND 11 NIEUWE OPSPORINGSBERICHTEN VAN CHILD FOCUS Pagina niet gevonden, dit kind ook nog niet ChâteauMichelet, 2011 Child Focus heeft er nog een manier bij om berichten over vermiste kinderen te verspreiden: de 404 pagina op het internet, of Page not found. VAN ONZE REDACT VEERLE BEEL BRUSSEL De 404 pagina is een foutmelding die je krijgt als de webpagina die je zoekt niet gevonden wordt. Het is een van de meest bezochte pagina s op het web, ook al zoek je ze eigenlijk niet. Ze vormt een bron van frustratie voor al wie erop terechtkomt. Ze is nutteloos en ook vrijwel leeg maar dat gaat nu veranderen. Want vanaf nu kunnen bedrijven en webmasters die pagina koppelen aan de site van Child Focus. Er zal dan telkens samen met de foutmelding een bericht over een vermist kind verschijnen als je op de 404 pagina terechtkomt. Lukraak zal een van de kinderen of jongeren opduiken van wie op de website van Child Focus een opsporingsbericht staat. Het gaat zowel om recente verdwijningen, als om zogenaamde cold cases. Enkele grote bedrijven, vooral mediabedrijven zoals Corelio (het bedrijf dat deze krant uitgeeft), De Persgroep, Sanoma, We geven de hoop nooit op Ook De Standaard Online gebruikt de opsporingsmodule. dso VOEDING RTL, Woestijnvis, Roularta en anderen, werken al mee. Child Focus roept anderen op om hetzelfde te doen. Het initiatief gaat uit van de Europese koepelorganisatie Missing Children Europe, en het zal in alle partnerlanden navolging krijgen. De module is uitgewerkt door het reclamebureau Famous. Hij is gratis te downloaden door webbeheerders. Famous koppelde er zelfs een voorbeeldmail aan vast, die je ter uitnodiging naar je eigen baas of webbeheerder kunt sturen. Zeg nooit nooit Federaal agent Alain Remue, hoofd van de Cel Vermiste Personen, juicht het initiatief toe. Het biedt de kans om ook kinderen en jongeren die lang geleden verdwenen zijn, terug onder de aandacht te brengen. Ik denk aan Nathalie Geijsbregts, Gevriye Cavas, Liam Vanden Branden of Ilse Stockmans. We geven de hoop niet op om een spoor van hen terug te vinden. Per slot is in Oostenrijk ook iemand erin geslaagd om een meisje langer dan tien jaar vast te houden. En toen we dachten dat we nooit meer iets van Elisabeth Brichet gingen horen, liep haar moordenaar Fourniret in Frankrijk tegen de lamp. Zeg dus nooit nooit. Weglopers Criminele ontvoeringen van kinderen en jongeren blijven gelukkig in de minderheid. Het gros van de verdwijningen (62 procent) betreft weglopers. In één op drie gevallen gaat het om een ouderlijke ontvoering. De helft van de kinderen die door een van beide ouders ontvoerd worden, is jonger dan vijf jaar. Ook weglopers kunnen behoorlijk jong zijn: in bijna de helft van de gevallen moet de jongere nog 16 worden. Noodnummer voor vermiste kinderen, ook in 19 andere Europese landen: ONLINE Zure ouwels een van vijf nieuwe streekproducten Domainedes Aiguilles,2011 Castillodel Sabio Crianza, 2009 BarondeSérac, i.p.v. 109,14 WIJNPAKKET 12 flessen met 40 korting Vijf voedingsproducten krijgen de toelating om het label Streekproduct.be te gebruiken. In totaal hebben nu meer dan 150 producten dat label gekregen. BRUSSEL (BELGA) De nieuwkomers zijn zure ouwels uit Turnhout, Limburgs boekweitmeel, Hasseltse speculaas en jonge jenever en oude graanjenever uit de Vlaamse Ardennen. Ze krijgen hun erkenning van het Vlaams Centrum voor Agro en Visserijmarketing (Vlam). Zure ouwels zijn ouderwets snoepgoed dat ontwikkeld is in Antwerpen en vandaag nog wordt geproduceerd in Turnhout. Het snoepje wordt gemaakt van hostiedeeg met binnenin een zuurzoet poeder. Het gaat de wereld rond. De Vlaamse erkenning geldt enkel voor de meest traditionele zure ouwels, namelijk die met een zure vulling op basis van wijnsteenzuur, en zonder toegevoegde aroma s. Om de erkenning te krijgen, moeten producten aan strikte voorwaarden voldoen. Zo moeten ze ambachtelijk bereid zijn, met grondstoffen uit de streek en moeten ze al 25 jaar bestaan. Zure ouwels uit Turnhout. rr Morgen in deze krant Met de brief die morgen in de krant zit, krijgt u het wijnpakket van De Standaard thuis geleverd met 40 euro korting. Bestel ditpakketnualop

12 12 BINNENLAND HARTELIJK WELKOM BIJ HET OCMW OCMW ONDERSTEUNT SENIOREN Dat we er nog wat van kunnen genieten De Vlaamse regering zou ze het liefst in het gemeentebestuur zien opgaan, uw grootvader noemt ze steevast de openbare onderstand en denkt dat ze geld uitdelen aan de armen. De Strangers vinden ze dan weer een geweldig goede grap: In t rood op de bank, geld versmost aan de drank? Hartelijk welkom bij t O C M W! Elke gemeente heeft haar eigen Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Maar wat dóén die OCMW s eigenlijk? De Standaard ging kijken in Dendermonde. Een stad met een lange Madeleine Heuvinck op haar serviceflat. Ze leest haar e mails op haar laptop maar bekijkt haar foto s nog in degelijke kartonnen fotoboeken. Een kleine hersenbloeding, zware gezondheidsproblemen of de taxushaag die je een beetje boven het hoofd groeit. De oude dag komt in vele gedaantes. DENDERMONDE Da s Anatool, een Tsjetsjeen, een goeie. Je zult geen kruidje meer vinden waar hij heeft gewied. Johanna Beulens wijst naar een potige kerel die geknield in haar voortuin zit. Soms komen ze een uur of drie, soms een uur. Soms komen ze snoeien, soms wieden, het gras afrijden, of de kanten afdoen. Ze hebben hun eigen gerief mee en doen het afval hier in de groencontainer. Alleen de taxus pakken ze mee, omdat ze daar iets uithalen tegen kanker. Johanna is 85 en deed tot tien jaar geleden zelf haar tuin, anders wordt dat een wildernis en ik heb juist zo graag dat het proper is. Nu laat ze een ploeg van het OCMW komen. Ze betaalt 7,70 euro per man per uur. Ik vind dat niet veel en ze doen hun werk goed. Ik vraag wanneer ze de volgende keer komen en schrijf dat op. En ze zijn erg pun Madeleine Heuvinck wordt 72, reed al met een vrachtwagen toen ze nog te jong was voor een rijbewijs en heeft nog altijd haar eigen auto. Ze leest haar e mail op een laptop, maar bekijkt haar foto s nog in degelijke kartonnen fotoboeken. Mooie benen, schreef ze bij een foto van haarzelf, dansend in een vakantieoord. Op die benen is ze nog altijd trots, net als op haar kinderen, die ze alleen groottig, ik denk niet dat ze al ooit hebben moeten bellen dat ze niet kwamen. Anatool heet eigenlijk Anatoli en is geen Tsjetsjeen, maar een Oekraïense ex bouwvakker die vóór zijn tijdelijk contract bij het OCMW nooit in een tuin heeft gewerkt. Maar hij doet het even graag. Hij werkt in ieder geval liever dan hij praat. Binnen slaat een mini Big Ben We waren verwonderd dat er zo snel een kamer vrij was. Er zal wel iemand overleden zijn negen uur. De soep staat al op. Johanna s zoon komt straks eten. Het is niet omdat de haag je een beetje boven het hoofd groeit, dat je huishouden daaronder lijdt. En als het nodig is, dan komt het OCMW niet alleen de tuin doen: er is ook poetshulp, gezinszorg, de mindermobielencentrale of een vrijwilliger die je boodschappen doet. K3 in de serviceflat Johanna Beulens controleert het werk van haar Tsjetsjeen Anatoli. Da s een goeie. Je zult bracht. Ze kan uren vertellen zonder haar ex man ter sprake te brengen, maar toen ze na een lichte hersenbloeding verhuisde naar een serviceflat, nam ze wel haar trouwfoto mee. Tot verbazing van haar kinderen. Eén raad heeft ze: Je moet op tijd naar een serviceflat gaan, als je nog alles kunt. Zelf je verhuizing regelen, zelf kiezen wat je meeneemt. Gewend raken aan je nieuwe omgeving terwijl je nog zin hebt om nieuwe mensen te leren kennen. Om te tonen wat ze bedoelt, haalt ze een foto boven van een feestje toen ze hier net was, met twee medebewoonsters, playbackend, verkleed als K3. Maar niet iedereen kiest zijn moment. Gilbert en Agnes verhuizen volgende maand naar een OCMW rusthuis even buiten de stad en volgens Gilbert is dat met het mes op de keel. De helft van de kasten in hun flat is al leeg. We hebben op de wachtlijst gestaan. We waren een beetje verwonderd dat het zo snel ging. Hoe gaat dat? Er zal wel iemand overleden zijn. Het was wel een spoedopname. Aangevraagd toen mijn vrouw in het ziekenhuis was. Ik ben eerst eens gaan kijken, daarna met mijn vrouw. En we hebben direct toegezegd. Het personeel is heel vriendelijk en we zijn ondertussen ook tevreden dat het zo rap in orde was. En het is een mooie, grote kamer. We wilden eerst liever in het centrum blijven, maar omdat we ons toch niet meer kunnen verplaatsen, maakt dat niets meer uit. Vrijheid afgeven Ik ben 89, mijn vrouw wordt 87. We hebben, hoewel we het zelf zeggen, neig gewerkt. Tot mijn 73. In de winkel die mijn vader in 1920 is begonnen, samen met mijn moeder. Chauffage, sanitair, kachels, maar ook huishoudartikelen en geschenken. We hebben het volgehouden tot Gilbert knikt naar de rollators in de hoek en de pillendozen op tafel. Ik heb twee knie operaties gehad en een enkelbreuk. Het laatste jaar zijn we meer in de kliniek geweest dan erbuiten. Uiteindelijk hebben we zelf ingezien dat het zo niet meer verder kon. We moeten een grote vrijheid afgeven, maar vrijheid waar je niet van kunt genieten, is ook maar niets. We kunnen niet meer

13 BINNENLAND 13 LANDBOUW WOUTER WOUSSEN, FOTO S LISA VAN DAMME Volgens de Boerenbond loopt het met de everzwij nenpopulatie in Limburg uit de hand. De dieren zou den op een week tijd voor 40 euro schade aan weiden en gewassen heb ben gezorgd. De Boeren bond vraagt extra maatre gelen. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvlie ge (CD&V) vindt dat niet nodig. Er kan al het hele jaar op de dieren worden gejaagd. Er mag gejaagd worden van een uur voor tot een uur na zonsonder gang en er geldt geen sneeuwregeling voor het everzwijn. Het kabinet zegt de situatie op het terrein op de voet te volgen. (belga) Vandaag deel 3: OUDER WORDEN Donderdag deel 4: schulden Geen extra maatregelen tegen everzwijnen CO 2 UITSTOOT 876 geen kruidje meer vinden waar hij heeft gewied. buiten. We kunnen zelfs geen boodschappen doen. Tien kilo vermagerd Een jaar geleden is Agnes geval len, bekkenbreuk. En het heeft niet meer opgehouden. Ik kwam elke dag bij Agnes op bezoek om haar moed in te pompen. Ik deed boodschappen, ik deed elke dag de was. En ik moest voor mijn ei gen eten zorgen. Vroeger deed ik dat allemaal niet, behalve eens de tafel dekken. Iedereen schrok dat ik zo goed mijn plan trok. Maar ik ben een beetje overmoe dig geweest. Begin februari was ik totaal over mijn toeren. Ik was tien kilo vermagerd. Toen zijn we allebei opgenomen in het zieken huis. Toen hebben ze ons over tuigd dat we beter niet thuis kon den blijven. Het is bijna twaalf uur. Straks komt het OCMW met het warme eten. Gilbert heeft een halfuur volgepraat, terwijl Agnes af en toe haarscherp een detail corri geerde en één keer tussenwierp dat het goed is dat ze nog samen zijn. Alleman wenst het ons, het is te hopen dat we nu een beetje gespaard blijven, dat we er een beetje van kunnen genieten. Zijn OCMW rusthuizen voor arme mensen? BRUSSEL Wie problemen heeft om zijn rusthuisfac tuur te betalen, kan een tus senkomst krijgen van het OCMW, maar dat geldt net zo goed in een OCMW rusthuis als in een privé instelling. Sommige ouderen gaan lie ver naar een OCMW rusthuis omdat het niet verzuild is, maar grote verschillen zijn er verder niet. Zowat 35 pro cent van de woonzorgcentra is van het OCMW of een an dere overheid, 53 procent is van een vzw en 12 procent privé. Bij serviceflats zijn de verhoudingen vergelijkbaar. Er zijn net geen 70 rust huiskamers voor meer dan een half miljoen Vlaamse tachtigplussers. (wwo) Tijdens de ik kyoto cam pagne van Bond Beter Leef milieu (BBL), die dit jaar van 26 maart tot 21 juni liep, bespaarden werkne mers uit 189 bedrijven sa men 876 ton CO2 door zich duurzaam naar het werk te begeven. Gisteren kreeg de winnende deelneemster Chloë Hoor naert, die voor de Universi teit Antwerpen werkt, een elektrische bakfiets over handigd als beloning voor haar deelname. Met de ik kyoto campagne wilde de Bond Beter Leefmi lieu voor de zesde keer een duurzame omgang met het leefmilieu promoten door werknemers aan te moedi gen om naar het werk te stappen, te fietsen of het openbaar vervoer te nemen. En wie liever de auto neemt, nodigt een collega uit om mee te rijden. (belga) MILIEU 500 dode vissen uit Schelde gehaald In het West Vlaamse Kerkho ve heeft de brandweer sinds maandagavond minstens 500 dode vissen uit de Schel de gehaald. Onderzoek toon de aan dat het water in Kerk hove slechts 17 procent zuur stof bevatte. Wat verderop in Bossuit bedroeg het zuurstof percentage amper 9 procent, wat veel te weinig is voor vis sen om te overleven. De ci viele bescherming van Jabbe ke kwam het water beluch ten, in een poging om meer vissterfte te voorkomen. Toch denk ik dat we de ko mende dagen nog enkele ke ren zullen moeten uitrukken, vertelt commandant Ignace Callens van de Avelgemse brandweer. Wellicht liggen nog heel wat dode vissen op de bodem. Enkele bronnen meldden dat de Schelde vervuild werd door een Waals bedrijf, maar dat kon niet bevestigd worden. (belga) INTERVIEW PASCAL SMET (SP.A), Vlaams minister van Jeugd, ijvert voor holebirechten in Rusland en stuit er op protest, waarna de Europese ministerraad niet tot een eindverklaring komt. blg rechte Kerkstraat en een bescheiden Grote Markt. Geen grootstad, niet de buiten. De grootste gemene deler van Vlaanderen, met een OCMW dat niet alleen geld uitdeelt, maar ook broeken inkort, kinderen opvangt, heggen snoeit en rodekool met appeltjes klaar maakt. Informatie over homoseksualiteit is geen propaganda VAN ONZE REDACTRICE VEERLE BEEL Wat bent u in Rusland gaan doen? Ik ging er naar de negende mininisterconferentie van mi nisters van Jeugd, een organisa tie van de Raad van Europa. Ik ben samen gegaan met mijn Waalse collega Evelyne Huyte broeck en met jongeren uit bei de landsdelen. De negende con ferentie vond plaats in Sint Pe tersburg. Wat was de bedoeling ervan? Tot een gezamenlijke eindver klaring komen over de rechten van jongeren. Onder meer over het recht om niet gediscrimi neerd te worden en het recht op informatie. Nu moet je weten dat er in Sint Petersburg een wet van toepassing is die zelfs informeren over homoseksuali teit strafbaar maakt. Publieke lijk verklaren dat homoseksua liteit geen zonde is en geen ziekte, kan je al in de gevange nis doen belanden. Daarom hadden wij op voorhand al ge zegd dat wij in deze conferentie bijzondere aandacht wilden be steden aan rechten van holebi jongeren. En dat zinde Rusland niet? Duidelijk niet, nee. Om te be ginnen hadden ze de term sek suele oriëntatie al op voorhand uit alle teksten verwijderd. Wij, de Belgen, hebben ons dan in gespannen om de andere lan den te overtuigen die term te rug op de agenda te zetten. We hebben veel steun gekregen van Zweden, en ook van Finland. Uiteindelijk gingen bijna alle andere landen akkoord. Maar een eindverklaring is er niet gekomen? Neen, en dat is heel jammer. Maar wij hebben voet bij stuk gehouden. We waren bereid tot een compromis, waarbij we de termen holebi s of seksuele oriëntatie niet in de tekst zou den opnemen. We zouden wel rechtstreeks verwijzen naar eerdere verklaringen en teksten van het Hof van de Mensen rechten, die dat wel doen. Ook dat wilden de Russen niet... In Rusland gaan de mensenrech ten er fors op achteruit. Het is toch geen goede zaak dat er geen eindverklaring is? Het is een drama voor de Raad van Europa, die zelf in een be staanscrisis verkeert. Maar ik vind het wel een sterk state ment. Niet alleen van mij, maar van de vele jongeren in alle de legaties, zelfs binnen de Russi sche delegatie, die mijn voorstel gesteund hebben. In Rusland gaan de mensenrechten er op alle fronten op achteruit Ik heb een staande ovatie ge kregen. Dat gaf rillingen. Het gaat per slot om hen en om de toekomst van de vele tiendui zenden jongeren in heel Euro pa, die worstelen met gevoelens die ze misschien niet kunnen plaatsen. Dan is het erg belang rijk dat ze de juiste informatie krijgen. Homo, lesbisch of bi zijn is iets wat je bent. Niet iets waarvoor je kiest. De enige keu ze die je hebt, is om je geaard heid te aanvaarden, en gelukkig te worden. Dat is toch geen pro paganda, zoals de Russen bewe ren? Ik wilde te allen prijze ver mijden dat hun wet wet werd in Europa. Ik ben er trots op dat ik daarin geslaagd ben. Zelfs Matthias student architectuur -59% korting abonnement enkel voor studenten krijgt nog 59% Ontdek je voordeel op en ontvang je krant thuis of op kot voor een onverwacht scherpe prijs. VERWACHT HET ONVERWACHTE

14 14 BINNENLAND KONINKLIJKE FAMILIE GRONDWETTELIJK HOF MOET BESLISSEN Laurent stuurt kinderen naar conservatieve, katholieke scouts De kinderen van prins Laurent en prinses Claire gaan naar de Europascouts. Anders dan de Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn deze scouts uitermate conservatief. Vlaamse gerechtelijke wereld tegen BHV akkoord De Vlaams Brusselse juridische wereld stapt gezamenlijk naar het Grondwettelijk Hof om de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV te laten vernietigen. VAN ONZE REDACT GUY TEGENBOS BRUSSEL Het Prins Laurent en prinses Claire met Aymeric en Nicolas op 21 juli. pn BRUSSEL Prins Laurent en prinses Claire reden afgelopen zondag voor het eerst naar Nossegem, bij Zaventem, om Louise (8) en de tweelingbroers Nicolas en Aymeric (6) naar de Europascouts te brengen. Dat is op een kwartier rijden van Villa Clementine in Tervuren. Terwijl er in hun woonplaats nochtans zes jeugd bewegingen zijn. We staan erom bekend discipline hoog in het vaandel te voeren, zegt Nathalie Fla ma, ondervoorzitter van de Belgische Eu ropascouts. Onder discipline verstaan we: gehoorzamen, luisteren, respect heb ben voor elkaar en anderen. Wellicht vin den Laurent en Claire dat belangrijk. De Europascouts met Nossegem (130 le den) als grootste van de vier Vlaamse af delingen zijn geen alledaagse jeugdbe weging. Waar Scouts en Gidsen Vlaande ren pluralistisch zijn, staan de Europa scouts voor een uiterst traditionele en ex pliciet katholieke invulling van de scoutsmethode. De Europascouts zijn in Vlaanderen ook niet erkend als jeugdbe weging, zoals de Scouts en Gidsen of de Chiro. Door hun gesloten houding stellen ze zichzelf buiten het jeugdwerk. Flama: Wij zijn inderdaad katholiek. We staan open voor iedereen die Jezus wil ontdekken. We gaan op zondag naar de mis, beginnen en eindigen onze activitei ten met een gebed. En onze activiteiten bouwen we vaak op rond bijbelverhalen. En hun ultraconservatieve imago? Dat is zo n allesomvattende term. Noem ons eer der traditioneel. Wij zullen nooit een scoutsfuif organiseren. Drank en alco holgebruik bij de leiding zijn absoluut verboden, ook op kamp, als de kinderen in bed liggen. Maar waarom schreef Laurent zijn kinde ren in bij die bijzondere vereniging, ter wijl zijn broer Filip en oom Boudewijn vroeger actief waren bij de Scouts en Gid sen? Wat misschien meespeelde, is dat Marie Alix d Udekem d Acoz, een jongere zus van Mathilde, begin jaren negentig lid was van de Europascouts ik was haar leidster, gokt Flama. (dhs) MIKA SHOWCASE LIVE IN DE Q-STUDIO S Zondag 30 september speelt MIKA een exclusieve showcase met al zijn hits en nieuwe nummers uit zijn album THE ORIGIN OF LOVE. Tickets win je enkel bij Q-music. is een klap voor de vier Vlaamse partijen die het akkoord over de staatshervorming gesloten heb ben: CD&V, Open VLD, SP.A en Groen. Tegen de hervorming van het gerechte lijk arrondissement Brussel Halle Vil voorde (BHV) trekt niet alleen een par tij, de N VA, juridisch ten strijde, maar ook de hele Vlaams Brusselse juridi sche wereld. Gisteren maakten de ba lies van de negenduizend Vlaamse ad vocaten bekend dat ze samen met de Vlaamse zittende magistraten, de rech ters, en de Vlaamse griffiers uit BHV naar het Grondwettelijk Hof trekken. De staande magistratuur uit BHV, de parket personeelsleden, hebben zich volgens de woordvoerders van de ande re groepen, nog niet aangesloten bij de groep. Dat ze naar het Grondwettelijk Hof trekken, betekent dat ze zware bezwa ren hebben. Ze menen te kunnen aan tonen dat de hervorming discrimine rend is en dus een ongelijke behande ling van burgers invoert die niet rede lijk verantwoord is. De hervorming van het gerechtelijk BHV (geen splitsing) is erg ingewikkeld en verloopt in fasen. Maar de kern van de zaak is dat de verhouding 70/30 die nu aanwezig is in het personeelsbe stand, veranderd wordt in 80/20 in het voordeel van de Franstaligen. En daar voor is geen redelijke verantwoording te vinden, zeggen de drie aanklagende groepen. De Raad van State en de Hoge Raad voor de Justitie maakten daar over ook al opmerkingen. Een ander bezwaar is dat de procureur van het tweetalige gebied Brussel altijd een Franstalige moet zijn, die ten dele baas zal zijn over de Nederlandstalige procureur van het Nederlandstalige ge bied Halle Vilvoorde. Ook dat is discri minatie, zegt meester Fernand Keule neer die optreedt als advocaat van de Vlaamse advocaten. Vlaamse regering ook slachtoffer Voor de bevolking is vooral van tel dat de gerechtelijke achterstand voor de Vlamingen zal toenemen. Stefan Sotti aux, die optreedt als advocaat van de Nederlandstalige rechters en griffiers, schat dat de achterstand voor de Vla mingen zal toenemen met zes maanden per jaar. De wa